Jan Wåhleman följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt September

6 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Krister Törneke 100417 Man 1956 Gubbängen 5:09 602,0 km 58,6 km
2. Jakob Törneke 100419 Man 1987 Solberga 4:17 143,6 km 0,0 km
3. Claudio Delzanno 100609 Man 1957 Stockholm - 0,0 km 0,0 km
4. Johan Wåhleman 100812 Man 1986 Stockholm 5:00 0,0 km 0,0 km
5. Tobias Aasa 110322 Man 1984 Gävle 4:53 0,0 km 0,0 km
6. Staffan Wåhleman 090731 Man 1971 Alingsås 5:42 0,0 km 0,0 km