Tor Pöllänen (Next Level Running) följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Augusti

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Jonas Jönsson 110718 Man 1966 Hässleholm 3:34 1280,6 km 0,0 km