Johnny Hällneby följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Oktober

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. David Jaldemark 130413 Man 1973 Habo Furusjö 3:43 1588,4 km 81,8 km