Krister följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Februari

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Zingo Andersen 080120 Man 1974 Lund 5:26 202,6 km 93,4 km
2. Christian Klingebrant 110910 Man 1980 Häljarp 3:19 0,0 km 0,0 km
3. Anders Gylling 161030 Man 1953 Tranekärr 6:11 0,0 km 0,0 km