Officiell arrangörssida

10 km (10,16 km)

  1. Start och mål vid Charlie Normans torg.
    Löpning på ”Sylvesterloppsbanan” samt den ”gamla Stadsloppsslingan” över Lyviksberget, se karta på hemsidan.

  2. Löpning
  3. Ludvika Förening För Idrott
  4. idrottonline.se/LudvikaFFI
  5. 100% ospecificerat
  6. Ludvika, Dalarna, Sverige