Kortvasan

  1. Skidor
  2. 30,00 km
  3. 21 februari 2020
  4. Oxberg/Mora
  5. Klassisk stil
  6. Oxberg, Mora, Dalarna, Sverige
  7. Göran Johansson, Alingsås
  8. Totalt har 2 medlemmar Kortvasan under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2020  Februari
1. Kenneth Rolling 4:29 97,2 km 23,0 km
2. Göran Johansson 5:02 13,0 km 4,2 km