Landsjön Runt - 12,50 km - Löpning - Kaxholmen, Jönköping, Jönköping, Sverige

Landsjön Runt

  1. Löpning
  2. 12,50 km
  3. 28 april 2019
  4. IK Vista
  5. landsjonrunt.se
  6. 100% asfalt
  7. Kaxholmen, Jönköping, Jönköping, Sverige
  8. Oskar Lund, Huskvarna
  9. Totalt har 2 medlemmar Landsjön Runt under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2019  April
1. Jan Thorman 4:17 436,4 km 108,6 km
 annons