Röboloppet - 15,00 km - Löpning - Uppsala, Uppsala, Uppsala, Sverige

Röboloppet

  1. Utmana Uppsala orienteringsgymnasiums backbana! En kuperad utmaning kring Röbo, Tunåsen och gamla Uppsalas gravhögar där du tar lika mycket höjdmeter som Lidingöloppet på halva distansen! Kom till Uppsala onsdag den 24 April! Anmälan öppnar 7 Januari!

  2. Löpning
  3. 15,00 km
  4. 24 april 2019
  5. OLGY IF
  6. www.olgy.se/roboloppet-2019
  7. 25% grus, 75% terräng
  8. Uppsala, Uppsala, Uppsala, Sverige
  9. Melker Forsberg,
  10. Totalt har 1 medlemmar Röboloppet under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2019  April
1. Kristoffer Larsson 4:14 265,7 km 57,3 km
 annons