TEC 2019 Backyard Ultra - Tidslopp - Löpning - Täby, Täby, Stockholm, Sverige

TEC 2019 Backyard Ultra

  1. Loppet går på en 6,7km lång rundbana med start varje hel timme. TEC BU startar kl 18:00 och alla som hunnit runt banan startar igen om man vill för nästa varv kl 19:00, sen kl 20:00 osv. Den som inte tar sig runt till nästa start är ute ur loppet. Så fortsätter loppet till endast en är kvar i tävlingen. Alla som deltar springer så många varv man vill och deltar på egen risk.

  2. Löpning
  3. Tidslopp
  4. 26 april 2019
  5. Täby Extreme Challenge
  6. new.tec100.se
  7. 100% ospecificerat
  8. Täby, Täby, Stockholm, Sverige
  9. Patrik A, Bro
  10. Totalt har 2 medlemmar TEC 2019 Backyard Ultra under sina planerade tävlingar.

 annons