Bergslagsleden Ultra

  1. Lördagen 21:a september 2019 genomförs den 6:e upplagan av Bergslagsleden Ultra. 48 km trail. Drygt tusen positiva höjdmeter i kombination med bitvis teknisk terräng gör banan mycket krävande. Loppet ingår i Peppes Trailruncup och är sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet.

  2. Löpning
  3. 48,00 km
  4. 21 september 2019
  5. Föreningen Nature Running
  6. www.bergslagsledenultra.se
  7. 5% asfalt, 20% grus, 75% terräng
  8. Nora/Ånnaboda, Örebro, Sverige
  9. Johan Stamm, Örebro
  10. Totalt har 6 medlemmar Bergslagsleden Ultra under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2019  September
1. Marc Karlsson 4:53 2732,0 km 169,7 km
2. Fredrik Widfeldt 3:59 1891,6 km 85,5 km
3. Stefan Sager 4:13 118,9 km 0,0 km