Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Tore Mortensen
6 TIMMARS HERRAR M45-49
VarvDistansTidVarvtempoTempo
48 25,36 km 2:17:52 5:26 min/km 5:26 min/km
49 25,89 km 2:20:42 5:23 min/km 5:26 min/km
50 26,42 km 2:23:33 5:25 min/km 5:26 min/km
51 26,94 km 2:26:27 5:31 min/km 5:26 min/km
52 27,47 km 2:29:17 5:23 min/km 5:26 min/km
53 27,99 km 2:32:09 5:27 min/km 5:26 min/km
54 28,52 km 2:34:58 5:21 min/km 5:26 min/km
55 29,05 km 2:37:48 5:23 min/km 5:26 min/km
56 29,57 km 2:40:44 5:35 min/km 5:26 min/km
57 30,10 km 2:43:30 5:16 min/km 5:26 min/km
58 30,62 km 2:46:17 5:17 min/km 5:26 min/km
59 31,15 km 2:49:04 5:17 min/km 5:26 min/km
60 31,68 km 2:51:54 5:23 min/km 5:26 min/km
61 32,20 km 2:54:43 5:21 min/km 5:26 min/km
62 32,73 km 2:57:34 5:25 min/km 5:26 min/km
63 33,25 km 3:00:29 5:33 min/km 5:26 min/km
64 33,78 km 3:03:19 5:23 min/km 5:26 min/km
66 34,83 km 3:09:08 5:32 min/km 5:26 min/km
67 35,36 km 3:12:09 5:44 min/km 5:26 min/km
68 35,88 km 3:15:12 5:48 min/km 5:26 min/km
69 36,41 km 3:18:08 5:35 min/km 5:27 min/km
70 36,94 km 3:21:02 5:31 min/km 5:27 min/km
71 37,46 km 3:24:01 5:40 min/km 5:27 min/km
72 37,99 km 3:26:58 5:37 min/km 5:27 min/km
73 38,51 km 3:30:34 6:51 min/km 5:28 min/km
74 39,04 km 3:33:32 5:38 min/km 5:28 min/km
75 39,57 km 3:36:32 5:42 min/km 5:28 min/km
76 40,09 km 3:39:31 5:40 min/km 5:29 min/km
77 40,62 km 3:42:27 5:35 min/km 5:29 min/km
78 41,14 km 3:45:35 5:57 min/km 5:29 min/km
79 41,67 km 3:48:39 5:50 min/km 5:29 min/km
80 42,20 km 3:51:45 5:54 min/km 5:30 min/km
81 42,72 km 3:54:47 5:46 min/km 5:30 min/km
82 43,25 km 3:57:53 5:54 min/km 5:30 min/km
83 43,77 km 4:00:51 5:38 min/km 5:30 min/km
84 44,30 km 4:04:06 6:11 min/km 5:31 min/km
85 44,83 km 4:07:12 5:54 min/km 5:31 min/km
86 45,35 km 4:10:21 5:59 min/km 5:31 min/km
87 45,88 km 4:13:31 6:01 min/km 5:32 min/km
88 46,40 km 4:16:38 5:56 min/km 5:32 min/km
89 46,93 km 4:20:18 6:58 min/km 5:33 min/km
90 47,46 km 4:23:32 6:09 min/km 5:33 min/km
91 47,98 km 4:26:46 6:09 min/km 5:34 min/km
92 48,51 km 4:30:03 6:15 min/km 5:34 min/km
93 49,03 km 4:33:14 6:03 min/km 5:34 min/km
94 49,56 km 4:38:44 10:27 min/km 5:37 min/km
95 50,09 km 4:42:57 8:01 min/km 5:39 min/km
96 50,61 km 4:46:06 5:59 min/km 5:39 min/km
97 51,14 km 4:49:18 6:05 min/km 5:39 min/km
98 51,66 km 4:52:28 6:01 min/km 5:40 min/km
99 52,19 km 4:55:40 6:05 min/km 5:40 min/km
100 52,72 km 4:58:55 6:11 min/km 5:40 min/km
101 53,24 km 5:04:30 10:37 min/km 5:43 min/km
102 53,77 km 5:09:32 9:34 min/km 5:45 min/km
103 54,29 km 5:12:51 6:18 min/km 5:46 min/km
104 54,82 km 5:16:08 6:15 min/km 5:46 min/km
105 55,35 km 5:19:27 6:18 min/km 5:46 min/km
106 55,87 km 5:23:01 6:47 min/km 5:47 min/km
107 56,40 km 5:27:59 9:27 min/km 5:49 min/km
108 56,92 km 5:31:35 6:51 min/km 5:50 min/km
109 57,45 km 5:35:05 6:39 min/km 5:50 min/km
110 57,98 km 5:38:37 6:43 min/km 5:50 min/km
111 58,50 km 5:43:42 9:40 min/km 5:53 min/km
112 59,03 km 5:47:18 6:51 min/km 5:53 min/km
113 59,55 km 5:50:31 6:07 min/km 5:53 min/km
114 60,08 km 5:53:44 6:07 min/km 5:53 min/km
115 60,61 km 5:56:56 6:05 min/km 5:53 min/km
116 61,13 km 5:59:58 5:46 min/km 5:53 min/km
116 61,14 km 5:59:58 0:00 min/km 5:53 min/km