Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Edna Grepperud
6 TIMMARS DAMER K45-49
VarvDistansTidVarvtempoTempo
37 19,58 km 2:16:16 6:58 min/km 6:58 min/km
38 20,10 km 2:20:12 7:29 min/km 6:58 min/km
39 20,63 km 2:24:25 8:01 min/km 7:00 min/km
40 21,16 km 2:28:06 7:00 min/km 7:00 min/km
41 21,68 km 2:32:15 7:53 min/km 7:01 min/km
42 22,21 km 2:36:34 8:12 min/km 7:03 min/km
43 22,73 km 2:42:27 11:11 min/km 7:09 min/km
44 23,26 km 2:47:01 8:41 min/km 7:11 min/km
45 23,79 km 2:50:45 7:06 min/km 7:11 min/km
46 24,31 km 2:54:27 7:02 min/km 7:11 min/km
47 24,84 km 2:58:56 8:31 min/km 7:12 min/km
48 25,36 km 3:02:41 7:08 min/km 7:12 min/km
49 25,89 km 3:09:29 12:56 min/km 7:19 min/km
50 26,42 km 3:13:34 7:46 min/km 7:20 min/km
51 26,94 km 3:17:24 7:17 min/km 7:20 min/km
52 27,47 km 3:22:35 9:51 min/km 7:23 min/km
53 27,99 km 3:27:09 8:41 min/km 7:24 min/km
54 28,52 km 3:32:35 10:20 min/km 7:27 min/km
55 29,05 km 3:36:24 7:15 min/km 7:27 min/km
56 29,57 km 3:40:20 7:29 min/km 7:27 min/km
57 30,10 km 3:44:16 7:29 min/km 7:27 min/km
58 30,62 km 3:50:08 11:09 min/km 7:31 min/km
59 31,15 km 3:57:11 13:24 min/km 7:37 min/km
60 31,68 km 4:01:52 8:54 min/km 7:38 min/km
61 32,20 km 4:05:44 7:21 min/km 7:38 min/km
62 32,73 km 4:09:38 7:25 min/km 7:38 min/km
63 33,25 km 4:13:32 7:25 min/km 7:37 min/km
64 33,78 km 4:17:28 7:29 min/km 7:37 min/km
65 34,31 km 4:24:26 13:15 min/km 7:42 min/km
66 34,83 km 4:28:14 7:13 min/km 7:42 min/km
67 35,36 km 4:32:08 7:25 min/km 7:42 min/km
68 35,88 km 4:37:46 10:43 min/km 7:44 min/km
69 36,41 km 4:44:17 12:23 min/km 7:48 min/km
70 36,94 km 4:49:27 9:49 min/km 7:50 min/km
71 37,46 km 4:53:22 7:27 min/km 7:50 min/km
72 37,99 km 4:57:17 7:27 min/km 7:50 min/km
73 38,51 km 5:01:06 7:15 min/km 7:49 min/km
74 39,04 km 5:05:58 9:15 min/km 7:50 min/km
75 39,57 km 5:09:52 7:25 min/km 7:50 min/km
76 40,09 km 5:13:39 7:12 min/km 7:49 min/km
77 40,62 km 5:17:28 7:15 min/km 7:49 min/km
78 41,14 km 5:23:07 10:44 min/km 7:51 min/km
79 41,67 km 5:27:04 7:31 min/km 7:51 min/km
80 42,20 km 5:30:55 7:19 min/km 7:51 min/km
81 42,72 km 5:34:49 7:25 min/km 7:50 min/km
82 43,25 km 5:39:44 9:21 min/km 7:51 min/km
83 43,77 km 5:43:40 7:29 min/km 7:51 min/km
84 44,30 km 5:47:31 7:19 min/km 7:51 min/km
85 44,83 km 5:51:23 7:21 min/km 7:50 min/km
86 45,35 km 5:55:11 7:13 min/km 7:50 min/km
87 45,88 km 5:59:08 7:31 min/km 7:50 min/km
87 46,01 km 5:59:08 0:00 min/km 7:48 min/km