Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Julie Nordgård
6 TIMMARS DAMER K23-39
VarvDistansTidVarvtempoTempo
44 23,26 km 2:17:20 5:54 min/km 5:54 min/km
45 23,79 km 2:20:21 5:44 min/km 5:54 min/km
46 24,31 km 2:23:27 5:54 min/km 5:54 min/km
47 24,84 km 2:26:47 6:20 min/km 5:55 min/km
48 25,36 km 2:29:53 5:54 min/km 5:55 min/km
49 25,89 km 2:33:06 6:07 min/km 5:55 min/km
50 26,42 km 2:36:16 6:01 min/km 5:55 min/km
51 26,94 km 2:41:08 9:15 min/km 5:59 min/km
52 27,47 km 2:44:41 6:45 min/km 6:00 min/km
53 27,99 km 2:47:47 5:54 min/km 6:00 min/km
54 28,52 km 2:50:54 5:56 min/km 6:00 min/km
55 29,05 km 2:54:41 7:12 min/km 6:01 min/km
56 29,57 km 2:57:47 5:54 min/km 6:01 min/km
57 30,10 km 3:00:57 6:01 min/km 6:01 min/km
58 30,62 km 3:04:12 6:11 min/km 6:01 min/km
59 31,15 km 3:07:20 5:57 min/km 6:01 min/km
60 31,68 km 3:10:27 5:56 min/km 6:01 min/km
61 32,20 km 3:13:36 5:59 min/km 6:01 min/km
62 32,73 km 3:16:47 6:03 min/km 6:01 min/km
63 33,25 km 3:20:26 6:56 min/km 6:02 min/km
64 33,78 km 3:23:38 6:05 min/km 6:02 min/km
65 34,31 km 3:26:50 6:05 min/km 6:02 min/km
66 34,83 km 3:29:54 5:50 min/km 6:02 min/km
67 35,36 km 3:32:56 5:46 min/km 6:01 min/km
68 35,88 km 3:36:20 6:28 min/km 6:02 min/km
69 36,41 km 3:39:25 5:52 min/km 6:02 min/km
70 36,94 km 3:42:28 5:48 min/km 6:01 min/km
71 37,46 km 3:45:30 5:46 min/km 6:01 min/km
72 37,99 km 3:48:33 5:48 min/km 6:01 min/km
73 38,51 km 3:52:27 7:25 min/km 6:02 min/km
74 39,04 km 3:55:26 5:40 min/km 6:02 min/km
75 39,57 km 3:58:29 5:48 min/km 6:02 min/km
76 40,09 km 4:01:36 5:56 min/km 6:02 min/km
77 40,62 km 4:05:04 6:35 min/km 6:02 min/km
78 41,14 km 4:08:25 6:22 min/km 6:02 min/km
79 41,67 km 4:11:29 5:50 min/km 6:02 min/km
80 42,20 km 4:14:38 5:59 min/km 6:02 min/km
81 42,72 km 4:18:28 7:17 min/km 6:03 min/km
82 43,25 km 4:21:37 5:59 min/km 6:03 min/km
83 43,77 km 4:24:42 5:52 min/km 6:03 min/km
84 44,30 km 4:28:08 6:32 min/km 6:03 min/km
85 44,83 km 4:31:15 5:56 min/km 6:03 min/km
86 45,35 km 4:34:26 6:03 min/km 6:03 min/km
87 45,88 km 4:37:40 6:09 min/km 6:03 min/km
88 46,40 km 4:40:52 6:05 min/km 6:03 min/km
89 46,93 km 4:44:47 7:27 min/km 6:04 min/km
90 47,46 km 4:47:59 6:05 min/km 6:04 min/km
91 47,98 km 4:52:15 8:07 min/km 6:05 min/km
92 48,51 km 4:55:30 6:11 min/km 6:06 min/km
93 49,03 km 4:58:47 6:15 min/km 6:06 min/km
94 49,56 km 5:02:06 6:18 min/km 6:06 min/km
95 50,09 km 5:06:26 8:14 min/km 6:07 min/km
96 50,61 km 5:09:47 6:22 min/km 6:07 min/km
97 51,14 km 5:13:14 6:34 min/km 6:08 min/km
98 51,66 km 5:16:58 7:06 min/km 6:08 min/km
99 52,19 km 5:20:16 6:16 min/km 6:08 min/km
100 52,72 km 5:23:51 6:49 min/km 6:09 min/km
101 53,24 km 5:27:04 6:07 min/km 6:09 min/km
102 53,77 km 5:30:21 6:15 min/km 6:09 min/km
103 54,29 km 5:33:45 6:28 min/km 6:09 min/km
104 54,82 km 5:37:01 6:13 min/km 6:09 min/km
105 55,35 km 5:41:01 7:36 min/km 6:10 min/km
106 55,87 km 5:44:18 6:15 min/km 6:10 min/km
107 56,40 km 5:47:34 6:13 min/km 6:10 min/km
108 56,92 km 5:51:08 6:47 min/km 6:10 min/km
109 57,45 km 5:56:02 9:19 min/km 6:12 min/km
110 57,98 km 5:58:49 5:17 min/km 6:11 min/km
110 58,20 km 5:58:49 0:00 min/km 6:10 min/km