Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Bente Kvernstad Haugen
6 TIMMARS DAMER K50-54
VarvDistansTidVarvtempoTempo
45 23,79 km 2:15:37 5:42 min/km 5:42 min/km
46 24,31 km 2:18:56 6:18 min/km 5:43 min/km
47 24,84 km 2:22:32 6:51 min/km 5:44 min/km
48 25,36 km 2:25:42 6:01 min/km 5:45 min/km
49 25,89 km 2:29:01 6:18 min/km 5:45 min/km
50 26,42 km 2:32:19 6:16 min/km 5:46 min/km
51 26,94 km 2:36:17 7:32 min/km 5:48 min/km
52 27,47 km 2:39:29 6:05 min/km 5:48 min/km
53 27,99 km 2:43:00 6:41 min/km 5:49 min/km
54 28,52 km 2:46:18 6:16 min/km 5:50 min/km
55 29,05 km 2:49:35 6:15 min/km 5:50 min/km
56 29,57 km 2:53:21 7:10 min/km 5:52 min/km
57 30,10 km 2:56:38 6:15 min/km 5:52 min/km
58 30,62 km 3:00:21 7:04 min/km 5:53 min/km
59 31,15 km 3:03:41 6:20 min/km 5:54 min/km
60 31,68 km 3:06:58 6:15 min/km 5:54 min/km
61 32,20 km 3:10:16 6:16 min/km 5:55 min/km
62 32,73 km 3:13:56 6:58 min/km 5:56 min/km
63 33,25 km 3:17:19 6:26 min/km 5:56 min/km
64 33,78 km 3:21:50 8:35 min/km 5:59 min/km
65 34,31 km 3:25:09 6:18 min/km 5:59 min/km
66 34,83 km 3:28:35 6:32 min/km 5:59 min/km
67 35,36 km 3:31:54 6:18 min/km 6:00 min/km
68 35,88 km 3:35:26 6:43 min/km 6:00 min/km
69 36,41 km 3:39:25 7:34 min/km 6:02 min/km
70 36,94 km 3:42:50 6:30 min/km 6:02 min/km
71 37,46 km 3:46:05 6:11 min/km 6:02 min/km
72 37,99 km 3:49:25 6:20 min/km 6:02 min/km
73 38,51 km 3:52:45 6:20 min/km 6:03 min/km
74 39,04 km 3:55:56 6:03 min/km 6:03 min/km
75 39,57 km 3:59:10 6:09 min/km 6:03 min/km
76 40,09 km 4:02:41 6:41 min/km 6:03 min/km
77 40,62 km 4:05:59 6:16 min/km 6:03 min/km
78 41,14 km 4:09:18 6:18 min/km 6:04 min/km
79 41,67 km 4:12:37 6:18 min/km 6:04 min/km
80 42,20 km 4:15:54 6:15 min/km 6:04 min/km
81 42,72 km 4:21:35 10:48 min/km 6:07 min/km
82 43,25 km 4:25:27 7:21 min/km 6:08 min/km
83 43,77 km 4:28:59 6:43 min/km 6:09 min/km
84 44,30 km 4:34:06 9:44 min/km 6:11 min/km
85 44,83 km 4:38:00 7:25 min/km 6:12 min/km
86 45,35 km 4:41:55 7:27 min/km 6:13 min/km
87 45,88 km 4:45:49 7:25 min/km 6:14 min/km
88 46,40 km 4:49:15 6:32 min/km 6:14 min/km
89 46,93 km 4:52:44 6:37 min/km 6:14 min/km
90 47,46 km 4:56:27 7:04 min/km 6:15 min/km
91 47,98 km 4:59:56 6:37 min/km 6:15 min/km
92 48,51 km 5:04:05 7:53 min/km 6:16 min/km
93 49,03 km 5:07:30 6:30 min/km 6:16 min/km
94 49,56 km 5:10:55 6:30 min/km 6:16 min/km
95 50,09 km 5:15:35 8:52 min/km 6:18 min/km
96 50,61 km 5:19:00 6:30 min/km 6:18 min/km
97 51,14 km 5:22:17 6:15 min/km 6:18 min/km
98 51,66 km 5:25:43 6:32 min/km 6:18 min/km
99 52,19 km 5:28:52 5:59 min/km 6:18 min/km
100 52,72 km 5:32:08 6:13 min/km 6:18 min/km
101 53,24 km 5:35:22 6:09 min/km 6:18 min/km
102 53,77 km 5:38:45 6:26 min/km 6:18 min/km
103 54,29 km 5:42:23 6:54 min/km 6:18 min/km
104 54,82 km 5:45:42 6:18 min/km 6:18 min/km
105 55,35 km 5:49:32 7:17 min/km 6:19 min/km
106 55,87 km 5:53:00 6:35 min/km 6:19 min/km
107 56,40 km 5:56:21 6:22 min/km 6:19 min/km
108 56,92 km 5:59:16 5:33 min/km 6:19 min/km
108 57,06 km 5:59:16 0:00 min/km 6:18 min/km