Ringerike 6-timers

Den 24 augusti är det dags för årets upplaga av Ringerike 6-timerrs. Loppet avgörst på en varvbana på 526 meter i Ringerike norr om Oslo i Norge.

Visar mellantider för Hilde Johansen
6 TIMMARS DAMER K45-49
VarvDistansTidVarvtempoTempo
49 25,89 km 2:17:50 5:19 min/km 5:19 min/km
50 26,42 km 2:20:47 5:37 min/km 5:20 min/km
51 26,94 km 2:23:44 5:37 min/km 5:20 min/km
52 27,47 km 2:26:41 5:37 min/km 5:20 min/km
53 27,99 km 2:29:40 5:40 min/km 5:21 min/km
54 28,52 km 2:32:42 5:46 min/km 5:21 min/km
55 29,05 km 2:35:41 5:40 min/km 5:22 min/km
56 29,57 km 2:38:38 5:37 min/km 5:22 min/km
57 30,10 km 2:41:35 5:37 min/km 5:22 min/km
58 30,62 km 2:44:39 5:50 min/km 5:23 min/km
59 31,15 km 2:47:40 5:44 min/km 5:23 min/km
60 31,68 km 2:50:41 5:44 min/km 5:23 min/km
61 32,20 km 2:53:40 5:40 min/km 5:24 min/km
62 32,73 km 2:56:39 5:40 min/km 5:24 min/km
63 33,25 km 2:59:45 5:54 min/km 5:24 min/km
64 33,78 km 3:02:50 5:52 min/km 5:25 min/km
66 34,83 km 3:09:01 5:53 min/km 5:26 min/km
67 35,36 km 3:12:09 5:57 min/km 5:26 min/km
68 35,88 km 3:15:22 6:07 min/km 5:27 min/km
69 36,41 km 3:18:30 5:57 min/km 5:27 min/km
70 36,94 km 3:23:10 8:52 min/km 5:30 min/km
71 37,46 km 3:26:13 5:48 min/km 5:30 min/km
72 37,99 km 3:29:14 5:44 min/km 5:30 min/km
73 38,51 km 3:32:21 5:56 min/km 5:31 min/km
74 39,04 km 3:35:47 6:32 min/km 5:32 min/km
75 39,57 km 3:38:57 6:01 min/km 5:32 min/km
76 40,09 km 3:42:09 6:05 min/km 5:32 min/km
77 40,62 km 3:45:17 5:57 min/km 5:33 min/km
78 41,14 km 3:48:26 5:59 min/km 5:33 min/km
79 41,67 km 3:52:23 7:31 min/km 5:35 min/km
80 42,20 km 3:55:25 5:46 min/km 5:35 min/km
81 42,72 km 3:58:36 6:03 min/km 5:35 min/km
82 43,25 km 4:01:46 6:01 min/km 5:35 min/km
83 43,77 km 4:04:59 6:07 min/km 5:36 min/km
84 44,30 km 4:08:28 6:37 min/km 5:37 min/km
85 44,83 km 4:11:37 5:59 min/km 5:37 min/km
86 45,35 km 4:14:46 5:59 min/km 5:37 min/km
87 45,88 km 4:17:56 6:01 min/km 5:37 min/km
88 46,40 km 4:21:11 6:11 min/km 5:38 min/km
89 46,93 km 4:24:33 6:24 min/km 5:38 min/km
90 47,46 km 4:27:59 6:32 min/km 5:39 min/km
91 47,98 km 4:33:07 9:46 min/km 5:42 min/km
92 48,51 km 4:36:25 6:16 min/km 5:42 min/km
93 49,03 km 4:39:45 6:20 min/km 5:42 min/km
94 49,56 km 4:44:19 8:41 min/km 5:44 min/km
95 50,09 km 4:47:32 6:07 min/km 5:44 min/km
96 50,61 km 4:51:13 7:00 min/km 5:45 min/km
97 51,14 km 4:54:32 6:18 min/km 5:46 min/km
98 51,66 km 4:57:57 6:30 min/km 5:46 min/km
99 52,19 km 5:01:45 7:13 min/km 5:47 min/km
100 52,72 km 5:07:07 10:12 min/km 5:50 min/km
101 53,24 km 5:10:09 5:46 min/km 5:50 min/km
102 53,77 km 5:13:27 6:16 min/km 5:50 min/km
103 54,29 km 5:16:53 6:32 min/km 5:50 min/km
104 54,82 km 5:20:13 6:20 min/km 5:50 min/km
105 55,35 km 5:23:39 6:32 min/km 5:51 min/km
106 55,87 km 5:27:18 6:56 min/km 5:51 min/km
107 56,40 km 5:30:20 5:46 min/km 5:51 min/km
108 56,92 km 5:33:38 6:16 min/km 5:52 min/km
109 57,45 km 5:36:53 6:11 min/km 5:52 min/km
110 57,98 km 5:40:10 6:15 min/km 5:52 min/km
111 58,50 km 5:43:30 6:20 min/km 5:52 min/km
112 59,03 km 5:46:48 6:16 min/km 5:53 min/km
113 59,55 km 5:50:11 6:26 min/km 5:53 min/km
114 60,08 km 5:53:22 6:03 min/km 5:53 min/km
115 60,61 km 5:56:29 5:56 min/km 5:53 min/km
116 61,13 km 5:59:18 5:21 min/km 5:53 min/km
116 61,26 km 5:59:18 0:00 min/km 5:52 min/km