Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Thiry Arthur
6 TIMMARS HERRAR M55
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 0:59 5:03 min/km 5:03 min/km
1 0,60 km 3:00 5:02 min/km 5:03 min/km
2 1,00 km 5:02 5:05 min/km 5:04 min/km
3 1,40 km 7:03 5:02 min/km 5:03 min/km
4 1,80 km 9:08 5:13 min/km 5:05 min/km
5 2,20 km 11:12 5:10 min/km 5:06 min/km
6 2,60 km 13:15 5:07 min/km 5:06 min/km
7 3,00 km 15:19 5:10 min/km 5:07 min/km
8 3,40 km 17:22 5:08 min/km 5:07 min/km
9 3,80 km 19:27 5:13 min/km 5:08 min/km
10 4,20 km 21:31 5:10 min/km 5:08 min/km
11 4,60 km 23:32 5:03 min/km 5:07 min/km
12 5,00 km 25:32 5:00 min/km 5:07 min/km
13 5,40 km 27:33 5:03 min/km 5:06 min/km
14 5,80 km 29:34 5:02 min/km 5:06 min/km
15 6,20 km 31:36 5:05 min/km 5:06 min/km
17 7,00 km 35:51 5:19 min/km 5:08 min/km
18 7,40 km 37:53 5:05 min/km 5:07 min/km
19 7,80 km 39:57 5:10 min/km 5:08 min/km
20 8,20 km 42:01 5:10 min/km 5:08 min/km
21 8,60 km 44:07 5:15 min/km 5:08 min/km
22 9,00 km 46:10 5:08 min/km 5:08 min/km
23 9,40 km 48:14 5:10 min/km 5:08 min/km
24 9,80 km 50:17 5:07 min/km 5:08 min/km
25 10,20 km 52:21 5:10 min/km 5:08 min/km
26 10,60 km 55:02 6:42 min/km 5:12 min/km
27 11,00 km 57:06 5:10 min/km 5:12 min/km
28 11,40 km 59:06 5:00 min/km 5:11 min/km
29 11,80 km 1:01:07 5:02 min/km 5:11 min/km
30 12,20 km 1:03:27 5:50 min/km 5:12 min/km
31 12,60 km 1:05:31 5:10 min/km 5:12 min/km
32 13,00 km 1:07:38 5:18 min/km 5:12 min/km
33 13,40 km 1:09:42 5:10 min/km 5:12 min/km
34 13,80 km 1:11:49 5:17 min/km 5:12 min/km
35 14,20 km 1:13:54 5:12 min/km 5:12 min/km
39 15,80 km 1:22:19 5:16 min/km 5:13 min/km
40 16,20 km 1:24:28 5:22 min/km 5:13 min/km
41 16,60 km 1:26:34 5:15 min/km 5:13 min/km
42 17,00 km 1:28:41 5:17 min/km 5:13 min/km
43 17,40 km 1:31:01 5:50 min/km 5:14 min/km
44 17,80 km 1:33:07 5:15 min/km 5:14 min/km
45 18,20 km 1:35:14 5:18 min/km 5:14 min/km
46 18,60 km 1:37:21 5:18 min/km 5:14 min/km
47 19,00 km 1:39:29 5:20 min/km 5:14 min/km
48 19,40 km 1:41:36 5:18 min/km 5:14 min/km
49 19,80 km 1:43:46 5:25 min/km 5:15 min/km
50 20,20 km 1:45:55 5:23 min/km 5:15 min/km
51 20,60 km 1:48:03 5:20 min/km 5:15 min/km
52 21,00 km 1:50:13 5:25 min/km 5:15 min/km
53 21,40 km 1:52:25 5:30 min/km 5:15 min/km
54 21,80 km 1:54:39 5:35 min/km 5:16 min/km
55 22,20 km 1:57:01 5:55 min/km 5:16 min/km
56 22,60 km 1:59:16 5:38 min/km 5:17 min/km
57 23,00 km 2:01:27 5:27 min/km 5:17 min/km
58 23,40 km 2:03:43 5:40 min/km 5:17 min/km
59 23,80 km 2:05:57 5:35 min/km 5:18 min/km
60 24,20 km 2:08:11 5:35 min/km 5:18 min/km
61 24,60 km 2:10:22 5:28 min/km 5:18 min/km
62 25,00 km 2:12:37 5:37 min/km 5:18 min/km
63 25,40 km 2:14:49 5:30 min/km 5:19 min/km
64 25,80 km 2:17:01 5:30 min/km 5:19 min/km
65 26,20 km 2:19:15 5:35 min/km 5:19 min/km
66 26,60 km 2:22:03 7:00 min/km 5:20 min/km
67 27,00 km 2:24:17 5:35 min/km 5:21 min/km
68 27,40 km 2:26:33 5:40 min/km 5:21 min/km
69 27,80 km 2:28:55 5:55 min/km 5:21 min/km
70 28,20 km 2:31:12 5:43 min/km 5:22 min/km
71 28,60 km 2:33:25 5:33 min/km 5:22 min/km
72 29,00 km 2:35:39 5:35 min/km 5:22 min/km
73 29,40 km 2:37:50 5:28 min/km 5:22 min/km
74 29,80 km 2:40:13 5:57 min/km 5:23 min/km
75 30,20 km 2:42:28 5:38 min/km 5:23 min/km
76 30,60 km 2:46:52 11:00 min/km 5:27 min/km
77 31,00 km 2:50:51 9:57 min/km 5:31 min/km
78 31,40 km 2:54:40 9:33 min/km 5:34 min/km
79 31,80 km 2:58:35 9:47 min/km 5:37 min/km
79 31,94 km 2:58:35 0:00 min/km 5:35 min/km