Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Theander Daniel
6 TIMMARS HERRAR M40
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 0:56 4:47 min/km 4:47 min/km
1 0,60 km 2:57 5:02 min/km 4:57 min/km
2 1,00 km 5:01 5:10 min/km 5:03 min/km
3 1,40 km 7:01 5:00 min/km 5:02 min/km
4 1,80 km 13:16 15:38 min/km 7:23 min/km
5 2,20 km 15:22 5:15 min/km 7:00 min/km
6 2,60 km 17:32 5:25 min/km 6:45 min/km
7 3,00 km 19:38 5:15 min/km 6:33 min/km
8 3,40 km 21:45 5:18 min/km 6:24 min/km
9 3,80 km 26:13 11:10 min/km 6:54 min/km
10 4,20 km 28:24 5:27 min/km 6:46 min/km
11 4,60 km 30:34 5:25 min/km 6:39 min/km
16 6,60 km 35:47 2:36 min/km 5:26 min/km
17 7,00 km 37:41 4:45 min/km 5:23 min/km
18 7,40 km 39:48 5:18 min/km 5:23 min/km
19 7,80 km 41:56 5:20 min/km 5:23 min/km
20 8,20 km 44:02 5:15 min/km 5:22 min/km
21 8,60 km 46:07 5:12 min/km 5:22 min/km
22 9,00 km 48:13 5:15 min/km 5:22 min/km
23 9,40 km 50:16 5:07 min/km 5:21 min/km
24 9,80 km 52:21 5:12 min/km 5:21 min/km
25 10,20 km 54:24 5:07 min/km 5:20 min/km
27 11,00 km 58:36 5:15 min/km 5:20 min/km
28 11,40 km 1:00:47 5:27 min/km 5:20 min/km
29 11,80 km 1:03:47 7:30 min/km 5:24 min/km
30 12,20 km 1:05:57 5:25 min/km 5:24 min/km
31 12,60 km 1:08:05 5:20 min/km 5:24 min/km
32 13,00 km 1:10:15 5:25 min/km 5:24 min/km
33 13,40 km 1:12:28 5:32 min/km 5:25 min/km
34 13,80 km 1:14:38 5:25 min/km 5:25 min/km
37 15,00 km 1:21:07 5:24 min/km 5:25 min/km
38 15,40 km 1:23:14 5:17 min/km 5:24 min/km
39 15,80 km 1:25:23 5:22 min/km 5:24 min/km
40 16,20 km 1:27:31 5:20 min/km 5:24 min/km
41 16,60 km 1:30:12 6:43 min/km 5:26 min/km
42 17,00 km 1:32:22 5:25 min/km 5:26 min/km
43 17,40 km 1:34:31 5:23 min/km 5:26 min/km
44 17,80 km 1:36:40 5:22 min/km 5:26 min/km
45 18,20 km 1:38:47 5:18 min/km 5:26 min/km
46 18,60 km 1:40:51 5:10 min/km 5:25 min/km
47 19,00 km 1:42:55 5:10 min/km 5:25 min/km
48 19,40 km 1:45:01 5:15 min/km 5:25 min/km
49 19,80 km 1:47:38 6:32 min/km 5:26 min/km
50 20,20 km 1:49:50 5:30 min/km 5:26 min/km
51 20,60 km 1:52:04 5:35 min/km 5:26 min/km
52 21,00 km 1:54:17 5:32 min/km 5:27 min/km
53 21,40 km 1:56:25 5:20 min/km 5:26 min/km
54 21,80 km 1:58:34 5:22 min/km 5:26 min/km
55 22,20 km 2:00:45 5:28 min/km 5:26 min/km
56 22,60 km 2:03:08 5:58 min/km 5:27 min/km
57 23,00 km 2:05:22 5:35 min/km 5:27 min/km
58 23,40 km 2:07:35 5:33 min/km 5:27 min/km
59 23,80 km 2:09:50 5:37 min/km 5:27 min/km
60 24,20 km 2:12:03 5:33 min/km 5:27 min/km
61 24,60 km 2:14:15 5:30 min/km 5:28 min/km
62 25,00 km 2:16:29 5:35 min/km 5:28 min/km
63 25,40 km 2:18:40 5:28 min/km 5:28 min/km
64 25,80 km 2:20:52 5:30 min/km 5:28 min/km
65 26,20 km 2:23:05 5:33 min/km 5:28 min/km
66 26,60 km 2:26:28 8:28 min/km 5:30 min/km
67 27,00 km 2:28:40 5:30 min/km 5:30 min/km
68 27,40 km 2:30:50 5:25 min/km 5:30 min/km
69 27,80 km 2:33:01 5:27 min/km 5:30 min/km
70 28,20 km 2:35:12 5:28 min/km 5:30 min/km
71 28,60 km 2:37:24 5:30 min/km 5:30 min/km
72 29,00 km 2:39:36 5:30 min/km 5:30 min/km
73 29,40 km 2:41:48 5:30 min/km 5:30 min/km
74 29,80 km 2:44:03 5:37 min/km 5:30 min/km
75 30,20 km 2:47:10 7:48 min/km 5:32 min/km
76 30,60 km 2:49:28 5:45 min/km 5:32 min/km
77 31,00 km 2:51:42 5:35 min/km 5:32 min/km
78 31,40 km 2:53:58 5:40 min/km 5:32 min/km
79 31,80 km 2:56:14 5:40 min/km 5:33 min/km
80 32,20 km 2:58:27 5:33 min/km 5:33 min/km
81 32,60 km 3:00:41 5:35 min/km 5:33 min/km
82 33,00 km 3:03:48 7:48 min/km 5:34 min/km
83 33,40 km 3:06:07 5:47 min/km 5:34 min/km
84 33,80 km 3:08:22 5:38 min/km 5:34 min/km
85 34,20 km 3:11:01 6:38 min/km 5:35 min/km
87 35,00 km 3:15:36 5:44 min/km 5:35 min/km
88 35,40 km 3:17:52 5:40 min/km 5:35 min/km
89 35,80 km 3:20:10 5:45 min/km 5:36 min/km
90 36,20 km 3:22:29 5:48 min/km 5:36 min/km
91 36,60 km 3:24:45 5:40 min/km 5:36 min/km
92 37,00 km 3:27:02 5:43 min/km 5:36 min/km
93 37,40 km 3:29:22 5:50 min/km 5:36 min/km
94 37,80 km 3:31:38 5:40 min/km 5:36 min/km
95 38,20 km 3:36:15 11:33 min/km 5:40 min/km
96 38,60 km 3:38:31 5:40 min/km 5:40 min/km
97 39,00 km 3:40:47 5:40 min/km 5:40 min/km
98 39,40 km 3:43:01 5:35 min/km 5:40 min/km
99 39,80 km 3:45:17 5:40 min/km 5:40 min/km
100 40,20 km 3:47:31 5:35 min/km 5:40 min/km
101 40,60 km 3:49:46 5:38 min/km 5:40 min/km
102 41,00 km 3:51:57 5:28 min/km 5:39 min/km
103 41,40 km 3:54:09 5:30 min/km 5:39 min/km
104 41,80 km 3:56:22 5:33 min/km 5:39 min/km
105 42,20 km 3:58:32 5:25 min/km 5:39 min/km
106 42,60 km 4:04:48 15:40 min/km 5:45 min/km
107 43,00 km 4:07:09 5:53 min/km 5:45 min/km
108 43,40 km 4:09:26 5:42 min/km 5:45 min/km
109 43,80 km 4:11:43 5:43 min/km 5:45 min/km
110 44,20 km 4:14:01 5:45 min/km 5:45 min/km
111 44,60 km 4:16:18 5:43 min/km 5:45 min/km
112 45,00 km 4:18:34 5:40 min/km 5:45 min/km
113 45,40 km 4:20:53 5:47 min/km 5:45 min/km
114 45,80 km 4:25:04 10:28 min/km 5:47 min/km
115 46,20 km 4:27:26 5:55 min/km 5:47 min/km
116 46,60 km 4:29:45 5:48 min/km 5:47 min/km
117 47,00 km 4:32:05 5:50 min/km 5:47 min/km
118 47,40 km 4:34:22 5:42 min/km 5:47 min/km
119 47,80 km 4:36:40 5:45 min/km 5:47 min/km
120 48,20 km 4:38:55 5:38 min/km 5:47 min/km
121 48,60 km 4:41:13 5:45 min/km 5:47 min/km
122 49,00 km 4:43:33 5:50 min/km 5:47 min/km
123 49,40 km 4:46:59 8:35 min/km 5:49 min/km
124 49,80 km 4:49:22 5:58 min/km 5:49 min/km
125 50,20 km 4:51:44 5:55 min/km 5:49 min/km
126 50,60 km 4:54:03 5:48 min/km 5:49 min/km
127 51,00 km 4:56:24 5:53 min/km 5:49 min/km
128 51,40 km 4:58:45 5:52 min/km 5:49 min/km
129 51,80 km 5:01:03 5:45 min/km 5:49 min/km
130 52,20 km 5:03:22 5:48 min/km 5:49 min/km
131 52,60 km 5:05:39 5:43 min/km 5:49 min/km
132 53,00 km 5:07:57 5:45 min/km 5:49 min/km
133 53,40 km 5:10:14 5:42 min/km 5:49 min/km
134 53,80 km 5:12:28 5:35 min/km 5:49 min/km
135 54,20 km 5:14:42 5:35 min/km 5:48 min/km
136 54,60 km 5:16:52 5:25 min/km 5:48 min/km
137 55,00 km 5:19:03 5:28 min/km 5:48 min/km
138 55,40 km 5:21:10 5:17 min/km 5:48 min/km
141 56,60 km 5:27:40 5:25 min/km 5:47 min/km
142 57,00 km 5:29:47 5:18 min/km 5:47 min/km
143 57,40 km 5:31:55 5:20 min/km 5:47 min/km
144 57,80 km 5:34:03 5:20 min/km 5:47 min/km
145 58,20 km 5:36:11 5:20 min/km 5:47 min/km
146 58,60 km 5:38:17 5:15 min/km 5:46 min/km
147 59,00 km 5:40:22 5:13 min/km 5:46 min/km
148 59,40 km 5:42:26 5:10 min/km 5:46 min/km
149 59,80 km 5:44:32 5:15 min/km 5:46 min/km
150 60,20 km 5:46:39 5:18 min/km 5:46 min/km
151 60,60 km 5:48:44 5:13 min/km 5:45 min/km
152 61,00 km 5:50:45 5:03 min/km 5:45 min/km
154 61,80 km 5:54:44 4:59 min/km 5:44 min/km
155 62,20 km 5:56:43 4:58 min/km 5:44 min/km
156 62,60 km 5:58:43 5:00 min/km 5:44 min/km
156 62,87 km 5:58:43 0:00 min/km 5:42 min/km