Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Samuelsson Stig
6 TIMMARS HERRAR M70
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 1:19 6:45 min/km 6:45 min/km
1 0,60 km 3:59 6:40 min/km 6:42 min/km
2 1,00 km 6:40 6:42 min/km 6:42 min/km
3 1,40 km 9:21 6:42 min/km 6:42 min/km
4 1,80 km 12:09 7:00 min/km 6:46 min/km
5 2,20 km 14:56 6:58 min/km 6:48 min/km
6 2,60 km 17:47 7:07 min/km 6:51 min/km
7 3,00 km 20:38 7:08 min/km 6:53 min/km
8 3,40 km 23:33 7:18 min/km 6:56 min/km
9 3,80 km 26:30 7:23 min/km 6:59 min/km
10 4,20 km 29:22 7:10 min/km 7:00 min/km
11 4,60 km 32:15 7:13 min/km 7:01 min/km
12 5,00 km 35:08 7:12 min/km 7:02 min/km
13 5,40 km 38:16 7:50 min/km 7:06 min/km
14 5,80 km 41:07 7:07 min/km 7:06 min/km
15 6,20 km 44:09 7:35 min/km 7:08 min/km
16 6,60 km 47:07 7:25 min/km 7:09 min/km
17 7,00 km 49:58 7:07 min/km 7:09 min/km
18 7,40 km 52:57 7:28 min/km 7:10 min/km
19 7,80 km 55:53 7:20 min/km 7:10 min/km
20 8,20 km 58:46 7:12 min/km 7:10 min/km
21 8,60 km 1:01:39 7:12 min/km 7:10 min/km
22 9,00 km 1:04:33 7:15 min/km 7:11 min/km
23 9,40 km 1:07:34 7:32 min/km 7:12 min/km
24 9,80 km 1:10:25 7:07 min/km 7:11 min/km
25 10,20 km 1:13:20 7:17 min/km 7:12 min/km
28 11,40 km 1:22:12 7:23 min/km 7:13 min/km
29 11,80 km 1:25:31 8:17 min/km 7:15 min/km
30 12,20 km 1:28:24 7:12 min/km 7:15 min/km
31 12,60 km 1:31:19 7:17 min/km 7:15 min/km
32 13,00 km 1:34:10 7:08 min/km 7:15 min/km
33 13,40 km 1:37:06 7:20 min/km 7:15 min/km
34 13,80 km 1:40:03 7:22 min/km 7:15 min/km
35 14,20 km 1:43:01 7:25 min/km 7:15 min/km
36 14,60 km 1:46:00 7:27 min/km 7:16 min/km
37 15,00 km 1:48:57 7:23 min/km 7:16 min/km
38 15,40 km 1:51:56 7:27 min/km 7:16 min/km
39 15,80 km 1:54:55 7:27 min/km 7:17 min/km
40 16,20 km 1:57:54 7:27 min/km 7:17 min/km
41 16,60 km 2:00:50 7:20 min/km 7:17 min/km
42 17,00 km 2:03:59 7:52 min/km 7:18 min/km
43 17,40 km 2:06:49 7:05 min/km 7:17 min/km
44 17,80 km 2:09:38 7:02 min/km 7:17 min/km
45 18,20 km 2:12:35 7:23 min/km 7:17 min/km
46 18,60 km 2:15:30 7:18 min/km 7:17 min/km
47 19,00 km 2:18:27 7:22 min/km 7:17 min/km
48 19,40 km 2:21:23 7:20 min/km 7:17 min/km
49 19,80 km 2:24:14 7:07 min/km 7:17 min/km
50 20,20 km 2:27:45 8:48 min/km 7:19 min/km
51 20,60 km 2:30:46 7:33 min/km 7:19 min/km
52 21,00 km 2:33:43 7:22 min/km 7:19 min/km
53 21,40 km 2:36:36 7:13 min/km 7:19 min/km
54 21,80 km 2:39:40 7:40 min/km 7:20 min/km
55 22,20 km 2:42:38 7:25 min/km 7:20 min/km
56 22,60 km 2:45:35 7:23 min/km 7:20 min/km
57 23,00 km 2:48:36 7:32 min/km 7:20 min/km
58 23,40 km 2:51:31 7:18 min/km 7:20 min/km
59 23,80 km 2:54:27 7:20 min/km 7:20 min/km
60 24,20 km 2:57:30 7:38 min/km 7:20 min/km
61 24,60 km 3:00:31 7:33 min/km 7:20 min/km
62 25,00 km 3:04:34 10:07 min/km 7:23 min/km
63 25,40 km 3:07:41 7:48 min/km 7:23 min/km
64 25,80 km 3:10:37 7:20 min/km 7:23 min/km
65 26,20 km 3:13:44 7:48 min/km 7:24 min/km
66 26,60 km 3:16:42 7:25 min/km 7:24 min/km
67 27,00 km 3:19:42 7:30 min/km 7:24 min/km
68 27,40 km 3:22:46 7:40 min/km 7:24 min/km
69 27,80 km 3:25:49 7:37 min/km 7:24 min/km
70 28,20 km 3:28:49 7:30 min/km 7:24 min/km
71 28,60 km 3:32:47 9:55 min/km 7:26 min/km
72 29,00 km 3:35:53 7:45 min/km 7:27 min/km
73 29,40 km 3:38:53 7:30 min/km 7:27 min/km
74 29,80 km 3:41:57 7:40 min/km 7:27 min/km
75 30,20 km 3:45:00 7:38 min/km 7:27 min/km
76 30,60 km 3:47:59 7:28 min/km 7:27 min/km
77 31,00 km 3:51:00 7:32 min/km 7:27 min/km
78 31,40 km 3:54:02 7:35 min/km 7:27 min/km
79 31,80 km 3:58:11 10:22 min/km 7:29 min/km
80 32,20 km 4:01:19 7:50 min/km 7:30 min/km
81 32,60 km 4:04:27 7:50 min/km 7:30 min/km
82 33,00 km 4:07:31 7:40 min/km 7:30 min/km
83 33,40 km 4:10:36 7:42 min/km 7:30 min/km
84 33,80 km 4:13:43 7:48 min/km 7:30 min/km
85 34,20 km 4:16:49 7:45 min/km 7:31 min/km
86 34,60 km 4:21:19 11:15 min/km 7:33 min/km
87 35,00 km 4:24:29 7:55 min/km 7:33 min/km
88 35,40 km 4:27:43 8:05 min/km 7:34 min/km
89 35,80 km 4:30:50 7:48 min/km 7:34 min/km
90 36,20 km 4:33:47 7:23 min/km 7:34 min/km
91 36,60 km 4:36:48 7:33 min/km 7:34 min/km
92 37,00 km 4:41:19 11:18 min/km 7:36 min/km
93 37,40 km 4:44:31 8:00 min/km 7:37 min/km
94 37,80 km 4:47:37 7:45 min/km 7:37 min/km
95 38,20 km 4:50:41 7:40 min/km 7:37 min/km
96 38,60 km 4:53:42 7:33 min/km 7:37 min/km
97 39,00 km 4:56:42 7:30 min/km 7:37 min/km
98 39,40 km 4:59:45 7:37 min/km 7:37 min/km
99 39,80 km 5:04:06 10:53 min/km 7:38 min/km
100 40,20 km 5:07:13 7:48 min/km 7:39 min/km
101 40,60 km 5:10:15 7:35 min/km 7:39 min/km
102 41,00 km 5:13:13 7:25 min/km 7:38 min/km
103 41,40 km 5:16:10 7:22 min/km 7:38 min/km
104 41,80 km 5:20:18 10:20 min/km 7:40 min/km
106 42,60 km 5:26:16 7:28 min/km 7:40 min/km
107 43,00 km 5:29:13 7:23 min/km 7:39 min/km
108 43,40 km 5:33:44 11:17 min/km 7:41 min/km