Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Blomqvist Mikael
6 TIMMARS HERRAR M40
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 0:54 4:37 min/km 4:37 min/km
1 0,60 km 2:54 5:00 min/km 4:52 min/km
2 1,00 km 4:56 5:05 min/km 4:57 min/km
3 1,40 km 7:02 5:15 min/km 5:03 min/km
4 1,80 km 9:07 5:13 min/km 5:05 min/km
5 2,20 km 11:11 5:10 min/km 5:06 min/km
6 2,60 km 13:14 5:07 min/km 5:06 min/km
7 3,00 km 15:17 5:08 min/km 5:06 min/km
8 3,40 km 17:21 5:10 min/km 5:07 min/km
9 3,80 km 19:26 5:13 min/km 5:07 min/km
10 4,20 km 21:30 5:10 min/km 5:08 min/km
11 4,60 km 23:33 5:08 min/km 5:08 min/km
12 5,00 km 25:33 5:00 min/km 5:07 min/km
13 5,40 km 27:37 5:10 min/km 5:07 min/km
14 5,80 km 29:42 5:12 min/km 5:08 min/km
15 6,20 km 31:49 5:17 min/km 5:08 min/km
16 6,60 km 33:55 5:15 min/km 5:09 min/km
17 7,00 km 38:09 10:35 min/km 5:27 min/km
18 7,40 km 40:16 5:18 min/km 5:27 min/km
20 8,20 km 42:30 2:47 min/km 5:11 min/km
21 8,60 km 46:45 10:37 min/km 5:26 min/km
22 9,00 km 48:51 5:15 min/km 5:26 min/km
23 9,40 km 50:58 5:17 min/km 5:25 min/km
24 9,80 km 52:59 5:02 min/km 5:25 min/km
25 10,20 km 54:59 5:00 min/km 5:24 min/km
26 10,60 km 57:02 5:07 min/km 5:23 min/km
27 11,00 km 59:05 5:08 min/km 5:22 min/km
28 11,40 km 1:01:18 5:32 min/km 5:23 min/km
29 11,80 km 1:03:23 5:12 min/km 5:22 min/km
30 12,20 km 1:05:28 5:12 min/km 5:22 min/km
31 12,60 km 1:07:35 5:17 min/km 5:22 min/km
32 13,00 km 1:09:42 5:18 min/km 5:22 min/km
33 13,40 km 1:11:50 5:20 min/km 5:22 min/km
34 13,80 km 1:13:58 5:20 min/km 5:22 min/km
38 15,40 km 1:22:35 5:23 min/km 5:22 min/km
39 15,80 km 1:24:44 5:22 min/km 5:22 min/km
40 16,20 km 1:26:50 5:15 min/km 5:22 min/km
42 17,00 km 1:28:57 2:39 min/km 5:14 min/km
43 17,40 km 1:31:34 6:33 min/km 5:16 min/km
44 17,80 km 1:33:44 5:25 min/km 5:16 min/km
45 18,20 km 1:35:52 5:20 min/km 5:16 min/km
46 18,60 km 1:38:00 5:20 min/km 5:16 min/km
47 19,00 km 1:40:09 5:22 min/km 5:16 min/km
48 19,40 km 1:42:17 5:20 min/km 5:16 min/km
49 19,80 km 1:44:24 5:17 min/km 5:16 min/km
50 20,20 km 1:46:32 5:20 min/km 5:17 min/km
52 21,00 km 1:50:47 5:19 min/km 5:17 min/km
53 21,40 km 1:52:55 5:20 min/km 5:17 min/km
54 21,80 km 1:55:04 5:22 min/km 5:17 min/km
55 22,20 km 1:57:11 5:18 min/km 5:17 min/km
56 22,60 km 1:59:13 5:05 min/km 5:17 min/km
57 23,00 km 2:02:23 7:55 min/km 5:19 min/km
58 23,40 km 2:04:31 5:20 min/km 5:19 min/km
59 23,80 km 2:06:39 5:20 min/km 5:19 min/km
60 24,20 km 2:08:47 5:20 min/km 5:19 min/km
61 24,60 km 2:10:54 5:18 min/km 5:19 min/km
62 25,00 km 2:13:00 5:15 min/km 5:19 min/km
63 25,40 km 2:15:09 5:23 min/km 5:19 min/km
64 25,80 km 2:17:16 5:17 min/km 5:19 min/km
65 26,20 km 2:19:24 5:20 min/km 5:19 min/km
66 26,60 km 2:21:32 5:20 min/km 5:19 min/km
67 27,00 km 2:23:39 5:17 min/km 5:19 min/km
68 27,40 km 2:25:48 5:23 min/km 5:19 min/km
69 27,80 km 2:27:55 5:17 min/km 5:19 min/km
70 28,20 km 2:30:03 5:20 min/km 5:19 min/km
71 28,60 km 2:32:34 6:18 min/km 5:20 min/km
72 29,00 km 2:34:43 5:22 min/km 5:20 min/km
73 29,40 km 2:36:50 5:18 min/km 5:20 min/km
74 29,80 km 2:38:59 5:22 min/km 5:20 min/km
75 30,20 km 2:41:08 5:23 min/km 5:20 min/km
76 30,60 km 2:43:19 5:28 min/km 5:20 min/km
77 31,00 km 2:45:30 5:27 min/km 5:20 min/km
78 31,40 km 2:47:40 5:25 min/km 5:20 min/km
79 31,80 km 2:49:51 5:27 min/km 5:21 min/km
80 32,20 km 2:52:02 5:28 min/km 5:21 min/km
81 32,60 km 2:54:11 5:23 min/km 5:21 min/km
82 33,00 km 2:56:21 5:25 min/km 5:21 min/km
83 33,40 km 2:58:31 5:25 min/km 5:21 min/km
84 33,80 km 3:02:18 9:28 min/km 5:24 min/km
85 34,20 km 3:05:35 8:13 min/km 5:26 min/km
86 34,60 km 3:07:46 5:28 min/km 5:26 min/km
87 35,00 km 3:10:03 5:43 min/km 5:26 min/km
88 35,40 km 3:12:16 5:32 min/km 5:26 min/km
89 35,80 km 3:14:27 5:28 min/km 5:26 min/km
90 36,20 km 3:16:39 5:30 min/km 5:26 min/km
91 36,60 km 3:18:53 5:35 min/km 5:26 min/km
92 37,00 km 3:21:04 5:28 min/km 5:26 min/km
93 37,40 km 3:23:15 5:27 min/km 5:26 min/km
94 37,80 km 3:25:26 5:28 min/km 5:26 min/km
95 38,20 km 3:27:37 5:28 min/km 5:26 min/km
96 38,60 km 3:29:48 5:28 min/km 5:26 min/km
97 39,00 km 3:33:59 10:28 min/km 5:29 min/km
98 39,40 km 3:36:15 5:40 min/km 5:29 min/km
99 39,80 km 3:38:31 5:40 min/km 5:29 min/km
100 40,20 km 3:40:47 5:40 min/km 5:30 min/km
101 40,60 km 3:43:01 5:35 min/km 5:30 min/km
102 41,00 km 3:45:17 5:40 min/km 5:30 min/km
103 41,40 km 3:47:32 5:37 min/km 5:30 min/km
104 41,80 km 3:49:48 5:40 min/km 5:30 min/km
105 42,20 km 3:52:02 5:35 min/km 5:30 min/km
106 42,60 km 3:54:22 5:50 min/km 5:30 min/km
107 43,00 km 3:56:40 5:45 min/km 5:30 min/km
108 43,40 km 3:58:58 5:45 min/km 5:30 min/km
109 43,80 km 4:03:59 12:33 min/km 5:34 min/km
110 44,20 km 4:06:23 6:00 min/km 5:34 min/km
111 44,60 km 4:08:45 5:55 min/km 5:35 min/km
112 45,00 km 4:11:08 5:58 min/km 5:35 min/km
113 45,40 km 4:13:29 5:52 min/km 5:35 min/km
114 45,80 km 4:15:50 5:53 min/km 5:35 min/km
115 46,20 km 4:18:09 5:48 min/km 5:35 min/km
116 46,60 km 4:20:29 5:50 min/km 5:35 min/km
117 47,00 km 4:22:46 5:43 min/km 5:35 min/km
118 47,40 km 4:25:04 5:45 min/km 5:36 min/km
119 47,80 km 4:27:25 5:53 min/km 5:36 min/km
120 48,20 km 4:29:41 5:40 min/km 5:36 min/km
121 48,60 km 4:34:22 11:43 min/km 5:39 min/km
122 49,00 km 4:36:42 5:50 min/km 5:39 min/km
123 49,40 km 4:38:57 5:37 min/km 5:39 min/km
124 49,80 km 4:41:14 5:43 min/km 5:39 min/km
125 50,20 km 4:43:34 5:50 min/km 5:39 min/km
126 50,60 km 4:45:51 5:43 min/km 5:39 min/km
127 51,00 km 4:48:05 5:35 min/km 5:39 min/km
128 51,40 km 4:50:19 5:35 min/km 5:39 min/km
129 51,80 km 4:52:33 5:35 min/km 5:39 min/km
130 52,20 km 4:54:49 5:40 min/km 5:39 min/km
131 52,60 km 4:57:05 5:40 min/km 5:39 min/km
132 53,00 km 4:59:22 5:43 min/km 5:39 min/km
133 53,40 km 5:03:23 10:02 min/km 5:41 min/km
134 53,80 km 5:05:43 5:50 min/km 5:41 min/km
135 54,20 km 5:07:59 5:40 min/km 5:41 min/km
136 54,60 km 5:10:17 5:45 min/km 5:41 min/km
137 55,00 km 5:12:32 5:38 min/km 5:41 min/km
138 55,40 km 5:14:49 5:42 min/km 5:41 min/km
139 55,80 km 5:17:05 5:40 min/km 5:41 min/km
140 56,20 km 5:19:18 5:33 min/km 5:41 min/km
141 56,60 km 5:21:28 5:25 min/km 5:41 min/km
144 57,80 km 5:28:08 5:33 min/km 5:41 min/km
145 58,20 km 5:30:23 5:38 min/km 5:41 min/km
146 58,60 km 5:32:37 5:35 min/km 5:41 min/km
147 59,00 km 5:34:52 5:38 min/km 5:41 min/km
148 59,40 km 5:37:07 5:37 min/km 5:41 min/km
149 59,80 km 5:39:26 5:48 min/km 5:41 min/km
150 60,20 km 5:41:44 5:45 min/km 5:41 min/km
151 60,60 km 5:44:03 5:48 min/km 5:41 min/km
152 61,00 km 5:46:22 5:48 min/km 5:41 min/km
153 61,40 km 5:48:38 5:40 min/km 5:41 min/km
154 61,80 km 5:50:52 5:35 min/km 5:41 min/km
155 62,20 km 5:53:05 5:33 min/km 5:41 min/km
156 62,60 km 5:55:15 5:25 min/km 5:41 min/km
158 63,40 km 5:59:35 5:25 min/km 5:40 min/km
158 63,48 km 5:59:35 0:00 min/km 5:40 min/km