Foto: Jonas Lind

Att utvärdera sin återhämtning

Träning/TipsAtt föra dagbok över sin träning och kost är många bekanta med men hur ofta skriver vi ner hur mycket vi sovit och fått vila våra sinnen och hur ofta följer vi upp och utvärderar det?

Total Quality Recovery (TQR) är ett av få verktyg inom idrotten för att göra just detta. Det handlar om att på ett systematiskt sätt notera och utvärdera återhämtning, för att kunna anpassa sin träning och återhämtning och därmed minska risken för överträning och andra skador.

Med hjälp av en skala får man, helt och hållet subjektivt, skatta sin upplevda totala återhämtning från "ingen återhämtning alls" till "Aboslut bästa möjliga återhämtning" både psykiskt och fysiskt. Denna skattning kan göras en gång om dagen eller, om man är inne i en mycket intensiv period, morgon och kväll.

Man kan, i förlängningen, även bryta ner skattningen av återhämtningen i olika kategorier och på så sätt få ännu bättre överblick. Skalan skulle då se ut som på nedan bild.

TQR kan användas på många olika nivåer - klart är att ju mer man tränar ju viktigare blir det att ha fungerande verktyg för att utvärdera och följa upp sin återhämtning.

Läs mer i "Idrottarens återhämtningsbok" av Göran Kenttä och och Michael Svensson.

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.