Vårruset

  1. Löpning
  2. 5,00 km
  3. 2 maj 2017
  4. MAI
  5. www.varruset.se/start/content....
  6. 75% asfalt, 25% grus
  7. Malmö, Skåne, Sverige
  8. Carina Johansson, Malmö
  9. Totalt har 1 medlemmar Vårruset under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2017  April
1. Carina Johansson 4:49 324,6 km 128,9 km