Kramfors Ultrafestival 2017

Första helgen i september är det dags för Kramfors Ultrafestival.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på Kramfors helt nybyggda idrottsplats.

Visar mellantider för Sigvard Koplimäe         
24 TIMMARS HERRAR M24  
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
2 0,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
3 1,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
5 2,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
6 2,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
7 2,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
8 3,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
9 3,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
10 4,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
11 4,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
12 4,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
13 5,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
19 7,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
20 8,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
21 8,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
22 8,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
23 9,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
24 9,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
25 10,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
26 10,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
27 10,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
29 11,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
30 12,00 km 1:23:49 209:32 min/km 6:59 min/km
31 12,40 km 1:26:41 7:10 min/km 6:59 min/km
32 12,80 km 1:29:33 7:10 min/km 7:00 min/km
33 13,20 km 1:33:22 9:33 min/km 7:04 min/km
34 13,60 km 1:36:13 7:07 min/km 7:04 min/km
35 14,00 km 1:39:05 7:10 min/km 7:05 min/km
36 14,40 km 1:41:58 7:12 min/km 7:05 min/km
37 14,80 km 1:44:49 7:07 min/km 7:05 min/km
38 15,20 km 1:47:41 7:10 min/km 7:05 min/km
39 15,60 km 1:50:32 7:07 min/km 7:05 min/km
40 16,00 km 1:53:23 7:07 min/km 7:05 min/km
41 16,40 km 1:56:17 7:15 min/km 7:05 min/km
42 16,80 km 1:59:11 7:15 min/km 7:06 min/km
43 17,20 km 2:02:55 9:20 min/km 7:09 min/km
44 17,60 km 2:05:48 7:12 min/km 7:09 min/km
45 18,00 km 2:08:39 7:08 min/km 7:09 min/km
46 18,40 km 2:11:32 7:13 min/km 7:09 min/km
47 18,80 km 2:14:29 7:22 min/km 7:09 min/km
48 19,20 km 2:17:24 7:18 min/km 7:09 min/km
49 19,60 km 2:20:19 7:17 min/km 7:10 min/km
50 20,00 km 2:23:18 7:28 min/km 7:10 min/km
51 20,40 km 2:26:17 7:28 min/km 7:10 min/km
52 20,80 km 2:29:12 7:17 min/km 7:10 min/km
53 21,20 km 2:33:19 10:18 min/km 7:14 min/km
54 21,60 km 2:36:15 7:20 min/km 7:14 min/km
55 22,00 km 2:39:14 7:28 min/km 7:14 min/km
56 22,40 km 2:42:08 7:15 min/km 7:14 min/km
57 22,80 km 2:45:04 7:20 min/km 7:14 min/km
58 23,20 km 2:48:03 7:28 min/km 7:15 min/km
59 23,60 km 2:50:57 7:15 min/km 7:15 min/km
60 24,00 km 2:53:51 7:15 min/km 7:15 min/km
61 24,40 km 2:56:47 7:20 min/km 7:15 min/km
62 24,80 km 2:59:45 7:25 min/km 7:15 min/km
63 25,20 km 3:02:42 7:23 min/km 7:15 min/km
64 25,60 km 3:07:04 10:55 min/km 7:18 min/km
65 26,00 km 3:09:57 7:13 min/km 7:18 min/km
66 26,40 km 3:12:51 7:15 min/km 7:18 min/km
67 26,80 km 3:15:45 7:15 min/km 7:18 min/km
68 27,20 km 3:18:40 7:18 min/km 7:18 min/km
69 27,60 km 3:21:36 7:20 min/km 7:18 min/km
70 28,00 km 3:24:31 7:18 min/km 7:18 min/km
71 28,40 km 3:27:28 7:23 min/km 7:18 min/km
72 28,80 km 3:30:24 7:20 min/km 7:18 min/km
74 29,60 km 3:37:25 8:46 min/km 7:21 min/km
75 30,00 km 3:40:24 7:28 min/km 7:21 min/km
76 30,40 km 3:43:26 7:35 min/km 7:21 min/km
77 30,80 km 3:47:34 10:20 min/km 7:23 min/km
78 31,20 km 3:50:26 7:10 min/km 7:23 min/km
79 31,60 km 3:53:18 7:10 min/km 7:23 min/km
80 32,00 km 3:56:14 7:20 min/km 7:23 min/km
81 32,40 km 3:59:14 7:30 min/km 7:23 min/km
82 32,80 km 4:03:01 9:28 min/km 7:25 min/km
83 33,20 km 4:05:54 7:12 min/km 7:24 min/km
84 33,60 km 4:08:45 7:08 min/km 7:24 min/km
85 34,00 km 4:11:39 7:15 min/km 7:24 min/km
86 34,40 km 4:14:35 7:20 min/km 7:24 min/km
87 34,80 km 4:17:32 7:23 min/km 7:24 min/km
88 35,20 km 4:20:25 7:12 min/km 7:24 min/km
89 35,60 km 4:23:21 7:20 min/km 7:24 min/km
90 36,00 km 4:26:18 7:23 min/km 7:24 min/km
91 36,40 km 4:29:13 7:18 min/km 7:24 min/km
92 36,80 km 4:33:10 9:53 min/km 7:25 min/km
93 37,20 km 4:36:07 7:22 min/km 7:25 min/km
94 37,60 km 4:39:01 7:15 min/km 7:25 min/km
95 38,00 km 4:41:56 7:18 min/km 7:25 min/km
96 38,40 km 4:44:52 7:20 min/km 7:25 min/km
97 38,80 km 4:47:45 7:13 min/km 7:25 min/km
98 39,20 km 4:50:39 7:15 min/km 7:25 min/km
99 39,60 km 4:53:34 7:18 min/km 7:25 min/km
100 40,00 km 4:56:30 7:20 min/km 7:25 min/km
101 40,40 km 4:59:26 7:20 min/km 7:25 min/km
102 40,80 km 5:02:27 7:33 min/km 7:25 min/km
103 41,20 km 5:05:25 7:25 min/km 7:25 min/km
104 41,60 km 5:08:25 7:30 min/km 7:25 min/km
105 42,00 km 5:11:24 7:28 min/km 7:25 min/km
106 42,40 km 5:14:26 7:35 min/km 7:25 min/km
107 42,80 km 5:18:24 9:55 min/km 7:26 min/km
108 43,20 km 5:21:24 7:30 min/km 7:26 min/km
109 43,60 km 5:24:27 7:38 min/km 7:26 min/km
110 44,00 km 5:27:27 7:30 min/km 7:27 min/km
111 44,40 km 5:30:29 7:35 min/km 7:27 min/km
112 44,80 km 5:33:26 7:23 min/km 7:27 min/km
113 45,20 km 5:36:29 7:37 min/km 7:27 min/km
114 45,60 km 5:39:37 7:50 min/km 7:27 min/km
115 46,00 km 5:42:41 7:40 min/km 7:27 min/km
116 46,40 km 5:45:45 7:40 min/km 7:27 min/km
117 46,80 km 5:48:52 7:48 min/km 7:27 min/km
118 47,20 km 5:51:57 7:42 min/km 7:27 min/km
119 47,60 km 5:55:06 7:53 min/km 7:28 min/km
120 48,00 km 5:58:11 7:43 min/km 7:28 min/km
121 48,40 km 6:01:17 7:45 min/km 7:28 min/km
122 48,80 km 6:17:21 40:10 min/km 7:44 min/km
123 49,20 km 6:21:10 9:32 min/km 7:45 min/km
124 49,60 km 6:27:06 14:50 min/km 7:48 min/km
125 50,00 km 6:32:36 13:45 min/km 7:51 min/km
126 50,40 km 6:36:42 10:15 min/km 7:52 min/km
127 50,80 km 6:40:25 9:18 min/km 7:53 min/km
128 51,20 km 6:44:09 9:20 min/km 7:54 min/km
129 51,60 km 6:47:52 9:18 min/km 7:54 min/km
130 52,00 km 6:51:49 9:53 min/km 7:55 min/km
131 52,40 km 6:55:47 9:55 min/km 7:56 min/km
132 52,80 km 6:59:59 10:30 min/km 7:57 min/km
133 53,20 km 7:04:00 10:02 min/km 7:58 min/km
134 53,60 km 7:08:12 10:30 min/km 7:59 min/km
135 54,00 km 7:14:09 14:53 min/km 8:02 min/km
136 54,40 km 7:18:38 11:13 min/km 8:04 min/km
137 54,80 km 7:22:58 10:50 min/km 8:05 min/km
138 55,20 km 7:27:19 10:52 min/km 8:06 min/km
139 55,60 km 7:31:53 11:25 min/km 8:08 min/km
140 56,00 km 7:36:24 11:18 min/km 8:09 min/km
141 56,40 km 7:41:25 12:33 min/km 8:11 min/km
144 57,60 km 7:55:00 11:19 min/km 8:15 min/km
145 58,00 km 7:59:33 11:23 min/km 8:16 min/km
147 58,80 km 8:08:44 11:29 min/km 8:19 min/km
148 59,20 km 8:13:14 11:15 min/km 8:20 min/km
149 59,60 km 8:17:50 11:30 min/km 8:21 min/km
150 60,00 km 8:22:10 10:50 min/km 8:22 min/km
151 60,40 km 8:26:39 11:13 min/km 8:23 min/km
152 60,80 km 8:32:11 13:50 min/km 8:25 min/km
153 61,20 km 20:34:11 1805:00 min/km 20:10 min/km
154 61,60 km 20:39:06 12:18 min/km 20:07 min/km
155 62,00 km 20:43:38 11:20 min/km 20:04 min/km
156 62,40 km 20:48:08 11:15 min/km 20:00 min/km
157 62,80 km 20:52:37 11:13 min/km 19:57 min/km
158 63,20 km 20:57:10 11:22 min/km 19:54 min/km
159 63,60 km 21:01:42 11:20 min/km 19:50 min/km
161 64,40 km 21:11:07 11:46 min/km 19:44 min/km
162 64,80 km 21:15:40 11:23 min/km 19:41 min/km
163 65,20 km 21:20:14 11:25 min/km 19:38 min/km
164 65,60 km 21:24:43 11:13 min/km 19:35 min/km
165 66,00 km 21:29:29 11:55 min/km 19:32 min/km
166 66,40 km 21:35:37 15:20 min/km 19:31 min/km
167 66,80 km 21:40:19 11:45 min/km 19:28 min/km
168 67,20 km 21:45:35 13:10 min/km 19:26 min/km
169 67,60 km 21:50:35 12:30 min/km 19:23 min/km
170 68,00 km 21:55:46 12:57 min/km 19:21 min/km
171 68,40 km 22:00:57 12:57 min/km 19:19 min/km
172 68,80 km 22:06:18 13:23 min/km 19:17 min/km
173 69,20 km 22:10:47 11:12 min/km 19:14 min/km
174 69,60 km 22:15:36 12:03 min/km 19:11 min/km
175 70,00 km 22:20:21 11:52 min/km 19:09 min/km
176 70,40 km 23:09:52 123:47 min/km 19:45 min/km
177 70,80 km 23:15:35 14:18 min/km 19:43 min/km
178 71,20 km 23:21:45 15:25 min/km 19:41 min/km
179 71,60 km 23:27:30 14:23 min/km 19:39 min/km
180 72,00 km 23:33:01 13:47 min/km 19:38 min/km