Kramfors Ultrafestival 2017

Första helgen i september är det dags för Kramfors Ultrafestival.
Under helgen avgörs lopp på 6, 12 och 24 timmar på Kramfors helt nybyggda idrottsplats.

24 TIMMARS DAMER D24  
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
2 0,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
3 1,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
5 2,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
6 2,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
7 2,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
8 3,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
9 3,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
10 4,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
11 4,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
12 4,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
13 5,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
19 7,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
20 8,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
21 8,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
22 8,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
23 9,20 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
24 9,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
25 10,00 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
26 10,40 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
27 10,80 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
29 11,60 km 0:00 0:00 min/km 0:00 min/km
30 12,00 km 1:23:35 208:57 min/km 6:58 min/km
31 12,40 km 1:26:26 7:07 min/km 6:58 min/km
32 12,80 km 1:29:20 7:15 min/km 6:59 min/km
33 13,20 km 1:32:11 7:08 min/km 6:59 min/km
34 13,60 km 1:34:59 7:00 min/km 6:59 min/km
36 14,40 km 1:40:41 7:07 min/km 7:00 min/km
38 15,20 km 1:46:23 7:08 min/km 7:00 min/km
39 15,60 km 1:49:12 7:02 min/km 7:00 min/km
41 16,40 km 1:55:16 7:35 min/km 7:02 min/km
42 16,80 km 1:58:07 7:07 min/km 7:02 min/km
43 17,20 km 2:00:57 7:05 min/km 7:02 min/km
44 17,60 km 2:04:05 7:50 min/km 7:03 min/km
45 18,00 km 2:06:51 6:55 min/km 7:03 min/km
46 18,40 km 2:09:40 7:03 min/km 7:03 min/km
47 18,80 km 2:12:31 7:07 min/km 7:03 min/km
48 19,20 km 2:15:23 7:10 min/km 7:03 min/km
49 19,60 km 2:18:12 7:02 min/km 7:03 min/km
50 20,00 km 2:21:05 7:13 min/km 7:03 min/km
51 20,40 km 2:23:55 7:05 min/km 7:03 min/km
52 20,80 km 2:26:49 7:15 min/km 7:04 min/km
53 21,20 km 2:29:40 7:08 min/km 7:04 min/km
54 21,60 km 2:32:31 7:07 min/km 7:04 min/km
55 22,00 km 2:35:22 7:08 min/km 7:04 min/km
56 22,40 km 2:38:14 7:10 min/km 7:04 min/km
57 22,80 km 2:41:08 7:15 min/km 7:04 min/km
58 23,20 km 2:44:00 7:10 min/km 7:04 min/km
59 23,60 km 2:46:55 7:17 min/km 7:04 min/km
61 24,40 km 2:52:42 7:14 min/km 7:05 min/km
62 24,80 km 2:55:36 7:15 min/km 7:05 min/km
63 25,20 km 2:58:29 7:13 min/km 7:05 min/km
64 25,60 km 3:01:43 8:05 min/km 7:06 min/km
65 26,00 km 3:04:39 7:20 min/km 7:06 min/km
66 26,40 km 3:07:32 7:13 min/km 7:06 min/km
67 26,80 km 3:10:30 7:25 min/km 7:06 min/km
68 27,20 km 3:13:26 7:20 min/km 7:07 min/km
69 27,60 km 3:16:20 7:15 min/km 7:07 min/km
70 28,00 km 3:19:14 7:15 min/km 7:07 min/km
71 28,40 km 3:23:27 10:33 min/km 7:10 min/km
72 28,80 km 3:28:06 11:37 min/km 7:14 min/km
73 29,20 km 3:31:02 7:20 min/km 7:14 min/km
74 29,60 km 3:33:56 7:15 min/km 7:14 min/km
75 30,00 km 3:36:48 7:10 min/km 7:14 min/km
76 30,40 km 3:39:40 7:10 min/km 7:14 min/km
77 30,80 km 3:42:34 7:15 min/km 7:14 min/km
78 31,20 km 3:45:28 7:15 min/km 7:14 min/km
79 31,60 km 3:48:19 7:07 min/km 7:14 min/km
80 32,00 km 3:51:07 7:00 min/km 7:13 min/km
81 32,40 km 3:53:53 6:55 min/km 7:13 min/km
82 32,80 km 3:56:46 7:13 min/km 7:13 min/km
83 33,20 km 3:59:44 7:25 min/km 7:13 min/km
84 33,60 km 4:02:36 7:10 min/km 7:13 min/km
85 34,00 km 4:05:43 7:48 min/km 7:14 min/km
86 34,40 km 4:08:39 7:20 min/km 7:14 min/km
87 34,80 km 4:11:26 6:58 min/km 7:14 min/km
88 35,20 km 4:14:15 7:02 min/km 7:13 min/km
89 35,60 km 4:17:07 7:10 min/km 7:13 min/km
90 36,00 km 4:19:59 7:10 min/km 7:13 min/km
91 36,40 km 4:23:32 8:53 min/km 7:14 min/km
92 36,80 km 4:26:36 7:40 min/km 7:15 min/km
93 37,20 km 4:29:32 7:20 min/km 7:15 min/km
94 37,60 km 4:32:35 7:38 min/km 7:15 min/km
95 38,00 km 4:35:33 7:25 min/km 7:15 min/km
96 38,40 km 4:39:05 8:50 min/km 7:16 min/km
97 38,80 km 4:42:05 7:30 min/km 7:16 min/km
98 39,20 km 4:45:01 7:20 min/km 7:16 min/km
99 39,60 km 4:47:58 7:23 min/km 7:16 min/km
100 40,00 km 4:50:53 7:18 min/km 7:16 min/km
101 40,40 km 4:53:47 7:15 min/km 7:16 min/km
102 40,80 km 4:56:48 7:33 min/km 7:16 min/km
103 41,20 km 4:59:45 7:22 min/km 7:17 min/km
104 41,60 km 5:02:43 7:25 min/km 7:17 min/km
105 42,00 km 5:05:47 7:40 min/km 7:17 min/km
106 42,40 km 5:08:44 7:23 min/km 7:17 min/km
107 42,80 km 5:11:39 7:18 min/km 7:17 min/km
108 43,20 km 5:14:38 7:27 min/km 7:17 min/km
109 43,60 km 5:17:41 7:38 min/km 7:17 min/km
110 44,00 km 5:20:41 7:30 min/km 7:17 min/km
111 44,40 km 5:23:40 7:28 min/km 7:17 min/km
112 44,80 km 5:28:36 12:20 min/km 7:20 min/km
113 45,20 km 5:31:54 8:15 min/km 7:21 min/km
114 45,60 km 5:34:52 7:25 min/km 7:21 min/km
115 46,00 km 5:37:53 7:33 min/km 7:21 min/km
116 46,40 km 5:40:50 7:23 min/km 7:21 min/km
117 46,80 km 5:43:45 7:18 min/km 7:21 min/km
118 47,20 km 5:46:49 7:40 min/km 7:21 min/km
119 47,60 km 5:49:49 7:30 min/km 7:21 min/km
120 48,00 km 5:52:52 7:38 min/km 7:21 min/km
121 48,40 km 5:55:54 7:35 min/km 7:21 min/km
122 48,80 km 5:58:54 7:30 min/km 7:21 min/km
123 49,20 km 6:03:04 10:25 min/km 7:23 min/km
126 50,40 km 6:13:57 9:04 min/km 7:25 min/km
127 50,80 km 6:17:08 7:58 min/km 7:25 min/km
128 51,20 km 6:20:08 7:30 min/km 7:25 min/km
129 51,60 km 6:23:14 7:45 min/km 7:26 min/km
130 52,00 km 6:27:16 10:05 min/km 7:27 min/km
131 52,40 km 6:30:43 8:38 min/km 7:27 min/km
132 52,80 km 6:33:47 7:40 min/km 7:27 min/km
133 53,20 km 6:36:51 7:40 min/km 7:28 min/km
134 53,60 km 6:39:54 7:38 min/km 7:28 min/km
135 54,00 km 6:42:59 7:43 min/km 7:28 min/km
136 54,40 km 6:48:18 13:18 min/km 7:30 min/km
137 54,80 km 6:52:54 11:30 min/km 7:32 min/km
138 55,20 km 6:57:24 11:15 min/km 7:34 min/km
139 55,60 km 7:00:39 8:08 min/km 7:34 min/km
140 56,00 km 7:03:40 7:33 min/km 7:34 min/km
141 56,40 km 7:06:39 7:28 min/km 7:34 min/km
142 56,80 km 7:09:44 7:43 min/km 7:34 min/km
143 57,20 km 7:12:43 7:27 min/km 7:34 min/km
144 57,60 km 7:15:45 7:35 min/km 7:34 min/km
145 58,00 km 7:18:43 7:25 min/km 7:34 min/km
146 58,40 km 7:21:40 7:23 min/km 7:34 min/km
147 58,80 km 7:24:40 7:30 min/km 7:34 min/km
148 59,20 km 7:27:38 7:25 min/km 7:34 min/km
149 59,60 km 7:33:25 14:28 min/km 7:36 min/km
150 60,00 km 7:36:52 8:38 min/km 7:37 min/km
151 60,40 km 7:40:00 7:50 min/km 7:37 min/km
152 60,80 km 7:43:06 7:45 min/km 7:37 min/km
156 62,40 km 7:56:35 8:26 min/km 7:38 min/km
157 62,80 km 7:59:43 7:50 min/km 7:38 min/km
158 63,20 km 8:02:46 7:37 min/km 7:38 min/km
160 64,00 km 8:08:54 7:40 min/km 7:38 min/km
161 64,40 km 8:13:18 11:00 min/km 7:40 min/km
162 64,80 km 8:16:36 8:15 min/km 7:40 min/km
163 65,20 km 8:19:46 7:55 min/km 7:40 min/km
164 65,60 km 8:22:49 7:38 min/km 7:40 min/km
165 66,00 km 8:25:51 7:35 min/km 7:40 min/km
171 68,40 km 8:43:02 7:10 min/km 7:39 min/km
172 68,80 km 8:45:47 6:53 min/km 7:39 min/km
173 69,20 km 8:48:30 6:47 min/km 7:38 min/km
174 69,60 km 8:51:14 6:50 min/km 7:38 min/km
175 70,00 km 8:53:56 6:45 min/km 7:38 min/km
176 70,40 km 9:00:46 17:05 min/km 7:41 min/km
177 70,80 km 9:05:18 11:20 min/km 7:42 min/km
178 71,20 km 9:09:20 10:05 min/km 7:43 min/km
182 72,80 km 9:22:16 8:05 min/km 7:43 min/km
183 73,20 km 9:25:29 8:02 min/km 7:44 min/km
185 74,00 km 9:33:04 9:29 min/km 7:45 min/km
186 74,40 km 9:36:26 8:25 min/km 7:45 min/km
187 74,80 km 9:39:41 8:08 min/km 7:45 min/km
188 75,20 km 9:42:57 8:10 min/km 7:45 min/km
189 75,60 km 9:46:08 7:58 min/km 7:45 min/km
190 76,00 km 9:49:16 7:50 min/km 7:45 min/km
191 76,40 km 9:52:15 7:27 min/km 7:45 min/km
192 76,80 km 9:55:08 7:13 min/km 7:45 min/km
193 77,20 km 9:58:02 7:15 min/km 7:45 min/km
194 77,60 km 10:01:01 7:28 min/km 7:45 min/km
195 78,00 km 10:06:38 14:02 min/km 7:47 min/km
196 78,40 km 10:10:48 10:25 min/km 7:47 min/km
197 78,80 km 10:14:09 8:23 min/km 7:48 min/km
198 79,20 km 10:17:25 8:10 min/km 7:48 min/km
199 79,60 km 10:20:35 7:55 min/km 7:48 min/km
200 80,00 km 10:23:44 7:52 min/km 7:48 min/km
201 80,40 km 10:28:37 12:12 min/km 7:49 min/km
202 80,80 km 10:33:29 12:10 min/km 7:50 min/km
203 81,20 km 10:38:09 11:40 min/km 7:52 min/km
204 81,60 km 10:42:50 11:43 min/km 7:53 min/km
205 82,00 km 10:51:09 20:47 min/km 7:56 min/km
206 82,40 km 10:54:48 9:07 min/km 7:57 min/km
207 82,80 km 10:58:10 8:25 min/km 7:57 min/km
208 83,20 km 11:01:21 7:57 min/km 7:57 min/km
209 83,60 km 11:04:50 8:43 min/km 7:57 min/km
210 84,00 km 11:08:02 8:00 min/km 7:57 min/km
211 84,40 km 11:11:09 7:47 min/km 7:57 min/km
212 84,80 km 11:14:18 7:53 min/km 7:57 min/km
213 85,20 km 11:17:25 7:47 min/km 7:57 min/km
214 85,60 km 11:20:36 7:58 min/km 7:57 min/km
215 86,00 km 11:23:48 8:00 min/km 7:57 min/km
216 86,40 km 11:26:58 7:55 min/km 7:57 min/km
217 86,80 km 11:30:15 8:13 min/km 7:57 min/km
218 87,20 km 11:33:26 7:57 min/km 7:57 min/km
219 87,60 km 11:36:36 7:55 min/km 7:57 min/km
220 88,00 km 11:41:54 13:15 min/km 7:59 min/km
221 88,40 km 11:45:32 9:05 min/km 7:59 min/km
222 88,80 km 11:48:52 8:20 min/km 7:59 min/km
223 89,20 km 11:52:10 8:15 min/km 7:59 min/km
224 89,60 km 11:55:31 8:23 min/km 7:59 min/km
225 90,00 km 11:58:49 8:15 min/km 7:59 min/km
226 90,40 km 12:01:54 7:42 min/km 7:59 min/km
227 90,80 km 12:10:46 22:10 min/km 8:03 min/km
228 91,20 km 12:14:59 10:32 min/km 8:04 min/km
229 91,60 km 12:18:27 8:40 min/km 8:04 min/km
230 92,00 km 12:21:46 8:17 min/km 8:04 min/km
231 92,40 km 12:26:51 12:42 min/km 8:05 min/km
232 92,80 km 12:31:10 10:48 min/km 8:06 min/km
233 93,20 km 12:34:33 8:27 min/km 8:06 min/km
234 93,60 km 12:37:51 8:15 min/km 8:06 min/km
235 94,00 km 12:41:05 8:05 min/km 8:06 min/km
236 94,40 km 12:44:18 8:02 min/km 8:06 min/km
237 94,80 km 12:47:28 7:55 min/km 8:06 min/km
238 95,20 km 12:50:39 7:57 min/km 8:06 min/km
239 95,60 km 12:53:50 7:58 min/km 8:06 min/km
240 96,00 km 12:58:10 10:50 min/km 8:06 min/km
241 96,40 km 13:02:59 12:02 min/km 8:07 min/km
242 96,80 km 13:06:30 8:48 min/km 8:08 min/km
243 97,20 km 13:09:48 8:15 min/km 8:08 min/km
244 97,60 km 13:13:04 8:10 min/km 8:08 min/km
245 98,00 km 13:16:15 7:57 min/km 8:08 min/km
246 98,40 km 13:19:31 8:10 min/km 8:08 min/km
247 98,80 km 13:22:42 7:58 min/km 8:07 min/km
248 99,20 km 13:25:53 7:57 min/km 8:07 min/km
249 99,60 km 13:29:02 7:53 min/km 8:07 min/km
250 100,00 km 13:32:13 7:57 min/km 8:07 min/km
251 100,40 km 13:37:11 12:25 min/km 8:08 min/km
252 100,80 km 13:42:15 12:40 min/km 8:09 min/km
253 101,20 km 13:46:04 9:32 min/km 8:10 min/km
254 101,60 km 13:49:33 8:43 min/km 8:10 min/km
255 102,00 km 13:52:55 8:25 min/km 8:10 min/km
256 102,40 km 13:56:11 8:10 min/km 8:10 min/km
257 102,80 km 13:59:26 8:08 min/km 8:10 min/km
258 103,20 km 14:02:43 8:12 min/km 8:10 min/km
259 103,60 km 14:06:01 8:15 min/km 8:10 min/km
260 104,00 km 14:09:22 8:22 min/km 8:10 min/km
261 104,40 km 14:12:43 8:22 min/km 8:10 min/km
262 104,80 km 14:20:14 18:48 min/km 8:12 min/km
263 105,20 km 14:25:30 13:10 min/km 8:14 min/km
264 105,60 km 14:30:08 11:35 min/km 8:14 min/km
265 106,00 km 14:34:00 9:40 min/km 8:15 min/km
266 106,40 km 14:37:33 8:52 min/km 8:15 min/km
267 106,80 km 14:41:02 8:43 min/km 8:15 min/km
269 107,60 km 14:47:47 8:26 min/km 8:15 min/km
270 108,00 km 14:51:11 8:30 min/km 8:15 min/km
271 108,40 km 14:54:32 8:22 min/km 8:15 min/km
272 108,80 km 14:57:55 8:28 min/km 8:15 min/km
273 109,20 km 15:01:19 8:30 min/km 8:15 min/km
274 109,60 km 15:04:39 8:20 min/km 8:15 min/km
275 110,00 km 15:08:00 8:22 min/km 8:15 min/km
276 110,40 km 15:11:24 8:30 min/km 8:15 min/km
277 110,80 km 15:14:45 8:23 min/km 8:15 min/km
278 111,20 km 15:18:01 8:10 min/km 8:15 min/km
279 111,60 km 15:21:20 8:18 min/km 8:15 min/km
280 112,00 km 15:24:41 8:22 min/km 8:15 min/km
281 112,40 km 15:35:27 26:55 min/km 8:19 min/km
282 112,80 km 15:40:50 13:28 min/km 8:20 min/km
283 113,20 km 15:45:52 12:35 min/km 8:21 min/km
284 113,60 km 15:50:36 11:50 min/km 8:22 min/km
285 114,00 km 15:55:08 11:20 min/km 8:23 min/km
286 114,40 km 15:59:35 11:07 min/km 8:23 min/km
287 114,80 km 16:03:49 10:35 min/km 8:24 min/km
288 115,20 km 16:07:51 10:05 min/km 8:24 min/km
289 115,60 km 16:11:56 10:13 min/km 8:24 min/km
290 116,00 km 16:15:42 9:25 min/km 8:25 min/km
291 116,40 km 16:19:25 9:17 min/km 8:25 min/km
292 116,80 km 16:24:37 13:00 min/km 8:26 min/km
293 117,20 km 16:29:12 11:27 min/km 8:26 min/km
294 117,60 km 16:32:56 9:20 min/km 8:27 min/km
295 118,00 km 16:36:38 9:15 min/km 8:27 min/km
296 118,40 km 16:41:07 11:12 min/km 8:27 min/km
297 118,80 km 16:45:13 10:15 min/km 8:28 min/km
298 119,20 km 16:48:51 9:05 min/km 8:28 min/km
299 119,60 km 16:54:04 13:03 min/km 8:29 min/km
300 120,00 km 16:59:49 14:22 min/km 8:30 min/km
301 120,40 km 17:05:01 13:00 min/km 8:31 min/km
302 120,80 km 17:09:35 11:25 min/km 8:31 min/km
303 121,20 km 17:14:09 11:25 min/km 8:32 min/km
304 121,60 km 17:18:48 11:38 min/km 8:33 min/km
305 122,00 km 17:23:32 11:50 min/km 8:33 min/km
306 122,40 km 17:28:06 11:25 min/km 8:34 min/km
307 122,80 km 17:32:32 11:05 min/km 8:34 min/km
308 123,20 km 17:36:17 9:22 min/km 8:34 min/km
309 123,60 km 17:39:50 8:53 min/km 8:34 min/km
310 124,00 km 17:43:18 8:40 min/km 8:34 min/km
311 124,40 km 17:48:12 12:15 min/km 8:35 min/km
312 124,80 km 17:52:55 11:48 min/km 8:36 min/km
313 125,20 km 17:57:37 11:45 min/km 8:36 min/km
314 125,60 km 18:02:24 11:58 min/km 8:37 min/km
315 126,00 km 18:07:07 11:47 min/km 8:38 min/km
316 126,40 km 18:11:38 11:17 min/km 8:38 min/km
317 126,80 km 18:16:06 11:10 min/km 8:39 min/km
318 127,20 km 18:20:30 11:00 min/km 8:39 min/km
319 127,60 km 18:24:59 11:13 min/km 8:40 min/km
320 128,00 km 18:30:17 13:15 min/km 8:40 min/km
321 128,40 km 18:34:46 11:12 min/km 8:41 min/km
322 128,80 km 18:39:11 11:02 min/km 8:41 min/km
323 129,20 km 18:43:35 11:00 min/km 8:42 min/km
324 129,60 km 18:48:00 11:02 min/km 8:42 min/km
325 130,00 km 18:52:30 11:15 min/km 8:43 min/km
326 130,40 km 18:57:01 11:17 min/km 8:43 min/km
327 130,80 km 19:03:26 16:02 min/km 8:45 min/km
328 131,20 km 19:08:08 11:45 min/km 8:45 min/km
329 131,60 km 19:12:37 11:12 min/km 8:46 min/km
330 132,00 km 19:17:04 11:07 min/km 8:46 min/km
331 132,40 km 19:21:33 11:12 min/km 8:46 min/km
332 132,80 km 19:25:59 11:05 min/km 8:47 min/km
333 133,20 km 19:30:27 11:10 min/km 8:47 min/km
334 133,60 km 19:34:49 10:55 min/km 8:48 min/km
335 134,00 km 19:39:12 10:57 min/km 8:48 min/km
336 134,40 km 19:43:34 10:55 min/km 8:48 min/km
337 134,80 km 19:47:55 10:52 min/km 8:49 min/km
338 135,20 km 19:52:18 10:58 min/km 8:49 min/km
339 135,60 km 19:56:39 10:52 min/km 8:49 min/km
340 136,00 km 20:01:03 11:00 min/km 8:50 min/km
341 136,40 km 20:05:34 11:17 min/km 8:50 min/km
342 136,80 km 20:10:07 11:22 min/km 8:51 min/km
343 137,20 km 20:14:37 11:15 min/km 8:51 min/km
344 137,60 km 20:19:08 11:17 min/km 8:52 min/km
345 138,00 km 20:23:40 11:20 min/km 8:52 min/km
346 138,40 km 20:29:11 13:47 min/km 8:53 min/km
347 138,80 km 20:34:17 12:45 min/km 8:54 min/km
348 139,20 km 20:38:47 11:15 min/km 8:54 min/km
349 139,60 km 20:43:18 11:17 min/km 8:54 min/km
350 140,00 km 20:47:57 11:37 min/km 8:55 min/km
351 140,40 km 20:52:30 11:22 min/km 8:55 min/km
352 140,80 km 20:56:58 11:10 min/km 8:56 min/km
353 141,20 km 21:01:26 11:10 min/km 8:56 min/km
355 142,00 km 21:10:41 11:34 min/km 8:57 min/km
356 142,40 km 21:15:12 11:17 min/km 8:57 min/km
357 142,80 km 21:19:43 11:17 min/km 8:58 min/km
358 143,20 km 21:24:07 11:00 min/km 8:58 min/km
359 143,60 km 21:28:28 10:52 min/km 8:58 min/km
360 144,00 km 21:32:55 11:07 min/km 8:59 min/km
361 144,40 km 21:37:16 10:52 min/km 8:59 min/km
362 144,80 km 21:41:39 10:57 min/km 8:59 min/km
363 145,20 km 21:46:04 11:03 min/km 9:00 min/km
364 145,60 km 21:50:25 10:52 min/km 9:00 min/km
365 146,00 km 21:54:53 11:10 min/km 9:00 min/km
366 146,40 km 21:59:18 11:02 min/km 9:01 min/km
367 146,80 km 22:03:42 11:00 min/km 9:01 min/km
368 147,20 km 22:08:04 10:55 min/km 9:01 min/km
369 147,60 km 22:12:29 11:02 min/km 9:02 min/km
370 148,00 km 22:16:56 11:07 min/km 9:02 min/km
371 148,40 km 22:22:56 15:00 min/km 9:03 min/km
372 148,80 km 22:27:14 10:45 min/km 9:03 min/km
373 149,20 km 22:31:35 10:53 min/km 9:04 min/km
374 149,60 km 22:36:38 12:37 min/km 9:04 min/km
375 150,00 km 22:40:53 10:37 min/km 9:04 min/km
376 150,40 km 22:45:08 10:37 min/km 9:05 min/km
377 150,80 km 22:49:23 10:37 min/km 9:05 min/km
378 151,20 km 22:53:39 10:40 min/km 9:05 min/km
379 151,60 km 22:57:38 9:57 min/km 9:05 min/km
380 152,00 km 23:00:49 7:57 min/km 9:05 min/km
381 152,40 km 23:04:01 8:00 min/km 9:05 min/km
382 152,80 km 23:07:05 7:40 min/km 9:05 min/km
383 153,20 km 23:10:03 7:25 min/km 9:04 min/km
384 153,60 km 23:12:54 7:07 min/km 9:04 min/km
385 154,00 km 23:15:45 7:07 min/km 9:04 min/km
386 154,40 km 23:18:35 7:05 min/km 9:03 min/km
387 154,80 km 23:21:24 7:02 min/km 9:03 min/km
388 155,20 km 23:24:12 7:00 min/km 9:03 min/km
389 155,60 km 23:26:58 6:55 min/km 9:03 min/km
390 156,00 km 23:29:39 6:42 min/km 9:02 min/km
391 156,40 km 23:32:18 6:37 min/km 9:02 min/km
392 156,80 km 23:35:03 6:52 min/km 9:01 min/km
393 157,20 km 23:38:02 7:28 min/km 9:01 min/km
394 157,60 km 23:41:26 8:30 min/km 9:01 min/km
395 158,00 km 23:45:37 10:27 min/km 9:01 min/km
396 158,40 km 23:49:51 10:35 min/km 9:02 min/km
397 158,80 km 23:54:17 11:05 min/km 9:02 min/km
398 159,20 km 23:58:11 9:45 min/km 9:02 min/km
398 159,46 km 23:58:11 0:00 min/km 9:01 min/km